20 januari 2018

Kamerlid Chris van Dam (CDA) krijgt sleutel voor behoud afrit en toerit A12

‘Doe de voordeur van Gouda en de achterliggende regio niet op slot’. Met die heldere oproep van Goudse ondernemers en CDA Gouda kreeg Chris van Dam, Tweede Kamerlid voor het CDA, vanmiddag een sleutel overhandigd. Ondernemers en CDA-fracties in de regio maken zich zorgen nu het Rijk plannen heeft om de afrit en toerit aan de A12 mogelijk te laten vervallen. Dat zou Gouda en de regio economisch ontwrichten. Ondernemers en CDA Gouda vroegen Van Dam zich in Den Haag in te spannen om te voorkomen dat Gouda en de omliggende regio ‘op slot gaan’.

Deze maand is er nog inspraak mogelijk, daarna worden plannen beoordeeld en zullen keuzes gemaakt worden. Kamerlid Van Dam adviseert de ondernemers om als regio een gezamenlijk geluid te laten horen: ‘Werk samen met de andere gemeenten in de regio en breng jullie ideeën voor het aanpakken van de A12, de A20 en de toe- en afrit bij Gouda zo krachtig mogelijk over naar Den Haag. Ik neem jullie signaal ook graag mee en ben blij hier vanmiddag een kijkje te kunnen nemen! Goede bereikbaarheid is uiteraard een aangelegen punt voor het CDA.’

Gouda Onderneemt

Nico Voogt, voorzitter van Gouda Onderneemt, onderstreepte nogmaals dat Gouda niet terug wil naar de middeleeuwen. Een bereikbare stad is van groot belang voor iedere toekomstige ontwikkeling van Gouda en de ons omliggende regio’. De lokale CDA afdelingen trekken samen op om de regionale lobby richting Den Haag sterk in te zetten. Martijn van der Wind van CDA Gouda: ‘We zullen samen moeten optrekken, als politiek, stadsbestuur, regio en ondernemers richting Den Haag. De A12 en A20 moeten worden aangepakt. Daarover zijn we het eens, maar het kan niet zo zijn dat heel Gouda afhankelijk wordt van een langere, kwetsbare route via een parallelstructuur met een beweegbare brug, verkeerlichten en gelijkvloerse kruisingen. Dat leidt alleen maar tot meer fileleed en opstoppingen.’

Politie in het zonnetje

Ook bezocht Chris van Dam de politie in Gouda. Hij bracht het korps samen met vertegenwoordigers van CDA Gouda bloemen om hen in het zonnetje te zetten. Chris van Dam: ‘De politie krijgt veel op het bord. Zeker in Gouda waar het aantal inbraken gelukkig eindelijk een dalende trend laat zien. Maar het blijft nodig om alles uit de kast te halen deze trend verder door te zetten.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.