23 juni 2021

Michiel Bunnik voorgedragen als lijsttrekker CDA Gouda

GOUDA - Het bestuur van de CDA-afdeling te Gouda draagt Michiel Bunnik (47) voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Michiel is momenteel wethouder met in zijn portefeuille onder andere financiën, economie en sport.

Michiel is ingenomen met de voordracht: ‘Ik ben vereerd dat het CDA mij als lijsttrekker voordraagt. Na iets meer dan drie jaar in het gemeentebestuur te zitten ga ik nog steeds met veel plezier elke dag aan de slag voor het mooie Gouda en het CDA. Ik ben iedere dag weer dankbaar dat ik plek mag nemen in het gemeentebestuur en mij hierdoor in de dynamiek van de Goudse samenleving kan bewegen. Gouda heeft en kent vele gezichten en geluiden. En zolang we deze met elkaar weten te verbinden dan halen we er samen het beste uit. Voor de stad en voor de inwoner.’

Meedoen

Het CDA is een partij waar Michiel Bunnik zich erg thuis voelt. ‘Het CDA wil als partij in het midden opereren: midden in de samenleving, midden in de raad. Wij denken niet in termen van ‘wij en zij’ of ‘jij en ik’, maar ‘zij aan zij’. We hebben elkaar nodig in Gouda. Samen werken we aan een stad die we door willen geven aan de volgende generatie.’ Voor het CDA is de menselijke maat en de verbinding met elkaar belangrijk, zoeken naar overeenkomsten in plaats van verschillen onder een vergrootglas te leggen. In Gouda zien we, aldus Bunnik, vele initiatieven van Gouwenaars. ‘Het zou mooi zijn als we als gemeente deze initiatieven nog beter kunnen faciliteren door administratieve belemmeringen weg te nemen. Er zijn zulke mooie idealen en er gaat al zoveel goed. Toch moet de drempel om idealen te verwezenlijken wat mij betreft weg. Natuurlijk kan niet alles, maar als het in het belang van de stad en haar inwoners is dan kan er best veel.’ 

Iedere inwoner van Gouda moet kunnen meedoen, vindt Bunnik. ‘Leidend in onze visie is dat ieder mens er toe doet in Gouda. Ieder mens kan een betekenisvolle bijdrage leveren aan iets dat groter is dan die persoon zelf. Er is veel dat groeit en bloeit, dat toekomst heeft en toekomst geeft. Het is de kunst daarbij aan te sluiten en dat zichtbaar te maken. Ook in 2030 zal Gouda niet volmaakt zijn, ook in 2030 zullen er helaas ongelukkige kinderen zijn om een voorbeeld te noemen. Dat maakt ons als CDA Gouda niet somber, het is een aansporing om in gezamenlijkheid te zoeken naar het goede leven en hoop en perspectief.’

Wat kunnen Gouwenaars van Michiel Bunnik verwachten?

‘Ik zou graag iets over het verkiezingsprogramma willen zeggen. CDA Gouda werkt daar momenteel hard aan. Dit keer worden ook niet-leden betrokken – dat is uitdrukkelijke de wens van het afdelingsbestuur. Wij denken niet in termen van leden en niet-leden, maar we zoeken het goede voor álle Gouwenaars.’ Inmiddels hebben diverse (online) dialoogsessies plaatsgevonden. Een tipje van de sluier wil de aankomend lijsttrekker wel geven: ‘Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Gouda al op jonge leeftijd een gezonde levensstijl ontwikkelen. De concrete invulling die daarbij hoort is dat ieder kind in Gouda moet kunnen sporten. Ik vind dat sport de beste investering is. Het kost geld, maar het ‘rendement’ van een gezonde levensstijl in combinatie met de maatschappelijke effecten van meer sociale cohesie, verbinding en veiligheid die de sport meebrengen zijn enorm. Nog los van de mogelijke effecten op de gezondheidszorg zelf.’  

‘Daarnaast geloof ik in de kracht van buurten en wijken. Er zijn méér plekken nodig waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Zo kan de sportvereniging als plek fungeren om samen te komen en willen we in iedere buurt een plek van de buurt creëren. Buurthuizen moeten toegankelijk en open zijn. Een plek ook waar mensen op een laagdrempelige manier met hun vragen terecht kunnen en elkaar kunnen ontmoeten. En waar ook echt iedereen welkom is!’ 

‘Werken en wonen, dat zijn belangrijke speerpunten voor de komende jaren. Ik hoop dat mensen in maart 2022 op het CDA zullen stemmen omdat wij willen inzetten op bouwen, transformeren en renoveren. Goede en betaalbare woningen zijn broodnodig, met realistische doelstellingen ten aanzien van ‘vergroening’ voor bestaande en nieuwe woningen. En het betekent dat we moeten blijven werken aan werkgelegenheid. We moeten gericht middelen inzetten voor het creëren van bedrijvigheid, banen en ondernemerschap. Gouda ligt perfect om te ondernemen en te werken. Werken aan een krachtige economie doen we samen met de ondernemers. Laten we bijvoorbeeld de schoonheid en de naam van onze stad meer benutten. Ik zie er erg naar uit om daar in de volgende raadsperiode de schouders onder te zetten.’

Op 28 juni organiseert CDA Gouda een digitale ledenvergadering – daarin zal het afdelingsbestuur de voordracht van Michiel Bunnik toelichten aan de CDA-leden in Gouda. Vervolgens zullen de leden zich uitspreken over zijn kandidatuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.