20 maart 2015

Nieuwe bestuurssamenstelling CDA Gouda

GOUDA – De CDA-afdeling in Gouda heeft sinds kort een vernieuwd bestuur, bestaande uit vier vrouwen en drie mannen. Door het vertrek van een aantal bestuursleden waren er vacatures ontstaan. Op de algemene ledenvergadering, begin maart, zijn door de leden een aantal nieuwe bestuursleden gekozen en werd ook een voorzitter benoemd.

Iris Eijgenraam, Lydia van de Werff en Arjen Blacquière werden door de CDA-leden benoemd tot bestuurslid. Iris Eijgenraam werkt bij de CDA-fractie in de Tweede Kamer, Lydia van de Werff-Van der Niet is werkzaam in het onderwijs en Arjen Blacquière is geotechnisch adviseur. Zittend bestuurslid Hans Alderliesten werd benoemd tot voorzitter. Hij is werkzaam als communicatieadviseur. Hans Alderliesten gaf aan te willen werken aan een sterker CDA in Gouda: “Als bestuur willen we ons de komende jaren inzetten voor een actieve CDA-afdeling waarin leden inbreng hebben en waarbij onze energie bijdraagt aan een mooier Gouda.” Het bestuur bestaat nu uit 7 personen, Suzanne Dannenburg=Bijl, Sandra de Vreede-Smid en Eric Bergamin zijn de overige bestuursleden.

Op de foto v.l.n.r.: Lydia van de Werff-Van der Niet, Hans Alderliesten, Sandra de Vreede-Smid, Iris Eijgenraam, Arjen Blacquière, Eric Bergamin en Suzannne Dannenburg=Bijl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.