14 december 2016

Nieuwsflits december 2016

Sint & Piet zijn het land nog niet uit of de Kerst staat alweer voor de deur. Een donkere, maar ook hoopvolle periode breekt aan. Een tijd met kaarslicht en de viering van de komst van het kind Jezus. Achter ons ligt een bewogen jaar met politieke strubbelingen die er uiteindelijk toe hebben geleid dat het CDA nu weer coalitiepartij is. Inde vorige nieuwsflits kon u lezen over de start van het nieuwe college van B&W in oktober.Jan Willem van Gelder, onze CDA wethouder,is inmiddels flink op stoom. Hij laat zich veelvuldig zien in de stad, legt graag de verbinding met de Gouwenaar en zet zich o.a.in voor sport. Als motto heeft hij ‘iedereen hoort erbij en iedereen doet mee’. Een mooi uitgangspunt voor het CDA en Gouda.

Als CDA Gouda zijn we volop actief. Resultaatboeken we ook. Of het nu gaat om de door ons lang bepleitte verlaging van de Eigen Bijdrage in de WMO, het van tafel krijgen van de -onder het vorige College voorziene -bezuinigingen op sport, of het benadrukken van goed nabuurschap in het kader van de discussie over de mogelijke komst van een Outlet in Zoetermeer. U leest er meer over in deze nieuwsflits.

Daarnaast wensen wij u nu alvast Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.We ontmoeten u graag tijdens de nieuwjaarsreceptie van CDA Gouda op vrijdag 6 januari einde middag. Noteert u alvast?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.