24 november 2017

Samen meer met Wethouder Jan-Willem van Gelder

CDA-Gouda lanceert een nieuwe rubriek over ''Samen kunnen we meer'' met vandaag Wethouder Jan-Willem van Gelder.

De droom van samen leven waarmaken

‘Kijk naar ieder als individu, niet als groep.’ ‘Niet de afkomst, maar de toekomst telt in deze samenleving.’ Dit waren uitspraken tijdens een inspirerende, stadsbrede werkbijeenkomst ‘Samen Gouda’. Ruim 140 mensen spraken op 14 november over integratie en samen leven in Gouda. De bijdrage van de aanwezigen vormt de basis voor een nieuwe visie van de gemeente op integratie. “Een visie met acties en de oproep om de dialoog in de stad voort te zetten”, aldus wethouder Jan-Willem van Gelder (integratie).

Het doel van de bijeenkomst is de samenwerking te bevorderen, om in Gouda nog beter met elkaar te kunnen samen leven. Diverse vertegenwoordigers uit de stad hielden prikkelende toespraken over hun droom hoe we goed samen leven in Gouda kunnen bevorderen. Wat gaat goed en wat kan beter? Stichting 21 maart, Vluchtelingenwerk, Gouwe Dialoog, de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking, Roze Zaterdag, de Brede School en sprekers uit andere invalshoeken gaven hun visie op kansen en belemmeringen om samen in Gouda te leven.

Maatschappelijk debat
Want Gouda is een mooie stad om te wonen en te leven. Waar mensen samen leven, kunnen maatschappelijke verhoudingen onder druk komen te staan. Dat is van alle tijden en elke tijd heeft daar zijn antwoord op. Wij leven in een samenleving waarin gelijkwaardigheid, vrijheid van meningsuiting, respect en tolerantie groot goed is. Toch is de druk voelbaar en wil Gouda het maatschappelijk debat voeren over integratie, of op sommige plekken misschien het gebrek daaraan. En vooral ook om concrete verbeteringen te realiseren, zoals bijvoorbeeld betaald werk voor langdurig werklozen en statushouders.

Dialoog met de stad en concrete verbeteringen
Het thema integratie heeft bijzondere aandacht van het CDA Gouda omdat we tegenstellingen in de stad willen overbruggen, de ontevredenheid onder burgers willen wegnemen zodat zij zich herkent en erkent voelen en we nieuwe burgers graag opnemen in onze samenleving. Het gaat daarbij om integratie in de volle breedte, zoals culturele achtergrond, religie, gender of geaardheid. Deze conferentie, hoe geslaagd ook, is slechts een eerste stap en de komende tijd gaan we invulling geven aan concrete verbetervoorstellen.

Heeft u suggesties of ideeën, laat het onze CDA wethouder weten, op email [email protected], die nemen we graag mee in onze voorstellen aan de gemeenteraad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.