21 mei 2010

Schulden wegwerken

Schuldhulpverlening moet erop gericht zijn mensen zo snel mogelijk weer zelfstandig in de samenleving te laten functioneren. De gemeente moet continue kijken of dit efficiënt gebeurt. Het CDA is van mening dat voorkomen moet worden dat mensen in de schulden komen. Dit verzoek bracht Huibert van Rossum (woordvoerder sociale zaken) in namens het CDA bij een informatieve bijeenkomst over de schuldhulpverlening in Gouda. Een preventieve aanpak waarbij mensen die bijvoorbeeld WW aanvragen of bijstand al gewezen worden op de mogelijkheden schulden te voorkomen is nodig. De wethouder heeft toegezegd extra aandacht aan de preventie te besteden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.