28 februari 2012

Terugblik sportbijeenkomst

Wij willen de aanwezigen van gisteravond bedanken voor hun komst naar de kantine van hockeyclub G.M.H.C. en hun bijdrage aan een inspirerende en drukbezochte avond. Namens het CDA Gouda kijken wij positief terug op de informerende en enthousiasmerende gedachtewisseling. Wij willen jullie hiermee een permanent netwerk en platform bieden waarin de sportverenigingen, de politiek, de gemeente en het bedrijfsleven kunnen samen komen voor een aantrekkelijker Gouda. Dit netwerk zal door het leven gaan als ‘Gouds CDA Sportnetwerk’. U kunt ons bereiken via sportnetwerk@cda.nl.

Voor signalen, informatie en aandachtspunten richting het CDA aangaande sport kunt u contact opnemen met raadslid Huibert van Rossum via sportnetwerk@cda.nl enhuibert.vanrossum@gouda.nl

De organisatie die het loyaliteits progamma voor sportverenigingen in Gouda verzorgt, komt graag langs om het progamma en de financiële voordelen die er voor verenigingen aanzitten, aan u uit te leggen. In mei van dit jaar wordt van start gegaan met de eerste verenigingen om daar de clubcard uit te rollen. Daar zijn ook de Goudse ondernemers bij aangesloten en kan met elkaar een succes gemaakt worden van dit programma, waarin de leden van sportverenigingen gekoppeld worden aan Goudse ondernemers voor een drieluik van financieel voordeel. U kunt hierover contact opnemen met de voorzitter van GZC Donk, dhr. Jack Weber: voorzitter@gzcdonk.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over de bijeenkomst, dan kunt u dit melden aan Brendan Troost (sportnetwerk@cda.nl). Wij zullen vanuit dit Goudse CDA Sportnetwerk 1 a 2x per jaar nieuwe initiatieven ontplooien. Heeft u suggesties, of thema’s voor op de agenda, mailt u dan naar sportnetwerk@cda.nl.

Met een sportieve groet, namens het Goudse CDA sportnetwerk:

Huibert van Rossum

Brendan Troost

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.