29 januari 2014

Vragen over aanpak graffiti

In het voorjaar van 2012 en 2013 heeft het CDA reeds artikel 38 vragen over de aanpak van graffiti gesteld. Het straatbeeld wordt door graffiti en door “tags” in het bijzonder nog steeds ontsierd. Hiermee wordt het veiligheidsgevoel aangetast en treed verdere verloedering van het straatbeeld op. Ook is er sprake van racistische uitingen.

In het vervolg op eerdere vragen stellen CDA en de ChristenUnie het college de volgende vragen:

1. Op welke manier heeft de wethouder invulling gegeven aan haar toezegging om opvolging van graffiti meldingen te verbeteren?

2. Waarom worden racistische tags niet binnen de gestelde termijn verwijderd? Welke maatregelen worden genomen dat dit wel gaat gebeuren?

3. Wat is de reden dat op Gouda.nl geen informatie is te vinden over het beleid van de gemeente Gouda over het verwijderen van graffiti.

4. Is het college bereid om meldingen (voor bijvoorbeeld graffiti) bij Meldpunt Openbaar gebied via social media mogelijk te maken?

5. Wat zijn de resultaten van het versturen van brieven aan Stedin en/of particulieren als graffiti op niet-gemeentelijke eigendom is gespoten? Op welke wijze vindt controle op opvolging hiervan plaats?

6. Hoeveel daders van graffiti zijn er gepakt in de afgelopen 3 jaar? In hoeverre is de schade verhaald op de daders?

7. Wat vindt het college van de informatie opzet als in de bijlage staat vermeld?

8. Is het college bereid deze informatie (eventueel aangepast) op de website van gouda.nl te gaan vermelden?

9. In hoeverre is het college bereid om met partijen die zelf graffiti moeten verwijderen (NS, Sport.Gouda, Oasen, Stedin. Woningcorporaties enz.) afspraken te maken op basis van een beheerconvenant over het termijn waarop deze partijen zorg dragen voor verwijderen van graffiti?

Ingediend door: Huibert van Rossum (CDA Gouda) en Theo Krins (ChristenUnie)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.