07 december 2017

Witboek: "Digitaal Parkeren niet automatisch ideaal"

Witboek: "Digitaal Parkeren niet automatisch ideaal" -- CDA Gouda zet zorgen Gouwenaar op rij en draagt oplossingen aan.

GOUDA - Het parkeren digitaal blijkt niet automatisch ideaal. Voor het aanvragen van een parkeervergunning of het gebruik maken van de bezoekersregeling ben je straks volledig aangewezen op de digitale snelweg. Wie digitaal vaardig is, vindt dat prima. Maar niet iedereen ziet dat zitten. CDA Gouda wil dat er oog is voor de zorgen van deze  Gouwenaars. De menselijke maat mag niet uit het oog worden verloren.

Witboek 

Daarom heeft CDA Gouda een witboek opgesteld met knelpunten op een rij waarover Gouwenaars zich zorgen maken. Ook worden oplossingen aangedragen die het College van B&W kan meenemen bij het verder ontwikkelen van het parkeerbeleid in Gouda. Het thema staat op de agenda van de gemeenteraad en wordt de raad gevraagd goedkeuring te geven aan de vraag om een krediet van ruim vier ton om alle parkeerautomaten begin volgend jaar aan te passen voor het digitale systeem.  

Kentekenparkeren

De parkeerautomaten waar nog een parkeerticket uitkomt dat je achter je voorruit kunt plaatsen, is straks verleden tijd. De gemeente is voornemens de laatste fase van het digitaliseren van alle parkeerproducten- en diensten per volgend jaar in te voeren. Gouda gaat over naar ‘kentekenparkeren’ waarbij het geparkeerde kenteken wordt geregistreerd via mobiel parkeren of op de automaat. Alle parkeerautomaten in de stad worden ervoor aangepast begin 2018.

Niet voor iedereen te doen

Voor een grote groep Gouwenaars is de ontwikkeling naar volledig digitaal parkeren makkelijk en eenvoudig. Maar lang niet voor iedereen. Sommige ouderen zitten met de handen in het haar, het zich digitaal moeten aanmelden bij een E-loket vormt voor hen een belemmering.

Menselijke maat

CDA Gouda wil daarom dat er een alternatief voor het digitalisering van het parkeren mogelijk blijft. Mensen die geen mobiele telefoon, tablet of computer hebben, moeten toch mee kunnen doen.

Mogelijk kunnen parkeerconsulenten de helpende hand bieden. Dit naar het voorbeeld van ouderenconsulenten die nu al 75+'ers met raad en daad bijstaan in Gouda. Ook moet er een gemeentelijk loket zijn waar persoonlijk advies kan worden gegeven. Een andere suggestie is een ‘parkeertelefoon’ waar je als je dat nummer belt, persoonlijk wordt geholpen, net als bij de belastingtelefoon. Daarnaast pleit het CDA Gouda voor het naar nul brengen van de tarieven voor gehandicaptenparkeerplaatsen in gebieden waar het betaald parkeren geldt, het gratis maken van de mantelzorgvergunning, het laagdrempelig verstrekken van informatie en heldere bebording.

Verder mag digitaal parkeren niet van start gaan zonder goede oplossing voor hen die geen mogelijkheid hebben om mee te doen. 

Eppy Boschma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.