Politie en veiligheid

De inzet van politie wordt het beste lokaal geregeld. De CDA - fractie gaat aan de hand van de ''Wat heb je op je hart- aanpak'' in gesprek met inwoners om prioriteiten per wijk vast te stellen. Geleerd wordt van de ervaringen van de stichting Servanda inzake het project Zorg voor de buurt, bijvoorbeeld door het verrichten van onderlinge hand- en spandiensten op buurtniveau.

 

Zo wordt gericht gewerkt aan een groter veiligheidsgevoel en leefbaarheid. Cameratoezicht werkt preventief en versterkt het veiligheidsgevoel. Het Cameratoezicht wordt in overleg met de middenstand uitgebreid. De camerabeelden worden uitgelezen door de Camera Uitlees Ruimte in Gorinchem (wordt mogelijk Regionale Uitleesruimte). De Politie geeft actieve voorlichting over deugdelijk hang en sluitwerk, het laten branden van verlichting et cetera.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.