25 januari 2017

Burgeradvieskring over eilandterrassen centrum Katwijk aan Zee van start

De eerste burgeradvieskring in Katwijk is een feit. Vanavond namen raadsleden Adger van Helden,Irene van der Plas en Bas Drinkwaard een kijkje bij de eerste bijeenkomst van deze groep belanghebbenden die meewerkt aan het opstellen van een advies richting college over het opstellen van regels voor eilandterrassen in de Princestraat en op het Andreasplein. Als straks de herinrichting van het centrum klaar is, krijgen het Andreasplein en de Princestraat het karakter van een wandelpromenade en ontstaat er meer ruimte voor terrassen. Nu is dat niet toegestaan maar er komen al allerlei aanvragen voor terrassen binnen.

"Het is de bedoeling dat er input wordt geleverd voor de te maken afspraken door bewoners, ondernemers (van o.a. Zeezijde Katwijk) en anderen die hier een belang hebben", opende wethouder Jacco Knape de avond. "We kiezen er bewust voor om niet met een gemeentelijk voorstel te komen maar juist om gelijk met elkaar in gesprek te gaan." Het advies, dat op de derde bijeenkomst eind februari/begin maart wordt gepresenteerd aan de wethouder, is niet bindend. "Maar", gaf de wethouder aan, "we moeten wel heel goede argumenten hebben om af te wijken van het advies."

Het gezelschap verspreidde zich daarna over zes gesprekstafels waar onderwerpen aan bod kwamen als: zijn terrassen midden op het plein wenselijk, wat doen we met meubilair/parasols/terrasverwarming/reclame-uitingen, hoe voorkom je overlast voor omwonenden en de kerk, welke afstand is er van de vrijliggende terrassen tot het horecabedrijf mogelijk, welk spanningsveld is er tussen de toeristenmarkt en de terrassen in de Princestraat? Aan het eind van de avond stonden er al heel wat ideeën en opmerkingen op de tafellakens genoteerd. Allemaal met als doel om het centrum van Katwijk aantrekkelijk te maken. De volgende bijeenkomst van de burgeradvieskring staat eind januari/begin februari op het programma. Wordt vervolgd....

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.