31 januari 2017

CDA: Drones op Valkenburg kans én risico

Als het lukt om de komende jaren een flink aantal bedrijven dat werkt met drones naar Valkenburg te halen dan is dat een bijzondere stimulans voor onze economie. Daarom heeft de CDA-fractie afgelopen donderdag ingestemd met het voorstel om 'Unmanned Valley' de ruimte te geven.

Tegelijkertijd moeten we eerlijk zijn over de risico's van dit plan. Sommige partijen, zoals Kies Katwijk en Hart voor Katwijk, suggereerden dat er uiteindelijk geen 5000 woningen zullen komen. Dat is een illusie. Heel de gemeenteraad houdt het voormalige vliegveld graag zo groen en open mogelijk. In de provincie is de behoefte aan woningen zo groot dat we, na lang praten, niet anders kunnen dan (nu) accepteren dat die 5000 woningen er zullen moeten komen. Wie dat ontkent, draait onze inwoners bewust een rad voor ogen.

Veel groen en open ruimte
Voor onze gemeente ligt er nu de ingewikkelde opgave om de nieuwe woonwijk, de drone-bedrijven én veel groen op een goede manier te combineren. Als CDA-fractie vinden we het heel belangrijk dat het een mooie, duurzame en groene wijk wordt. Niet de zoveelste VINEX-wijk zonder karakter. Daarnaast is ruimte voor recreatie, zoals bijvoorbeeld is gepland in de Mient Kooltuin, essentieel voor de leefbaarheid in heel Katwijk aan den Rijn en Valkenburg. Ook de toekomst van glastuinbouwgebied De Zijlhoek moeten we niet (weer) ter discussie gaan stellen.

Financiën op orde
In de gemeenteraad heeft het CDA benadrukt dat er ook een degelijk financieel plan moet komen. Duidelijk moet worden wat het aanpassen van de eerder gemaakte plannen gaat kosten en wie dat gaat betalen. Katwijk mag niet 'leeg lopen' op dit project. De bevolking van Katwijk en Valkenburg moet sowieso betrokken worden bij de verdere plannen. Wij willen dat u goed geïnformeerd wordt over de plannen én waar mogelijk mee kunt praten. De ontwikkeling van dit bijzondere gebied in onze gemeente is iets wat iedere inwoner aangaat. Bijvoorbeeld als het gaat om de plek waar we, al snel, gaan beginnen met het bouwen van de eerste huizen.

We staan voor een grote kans maar ook voor een ingewikkelde uitdaging. De CDA-fractie ondersteunt de plannen maar zal nauwgezet waken voor de belangen van de inwoners van de gemeente Katwijk.

We horen graag wat u vindt, e-mail ons op [email protected].


CDA-fractie Katwijk

Adger van Helden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.