20 juni 2017

In Katwijk én regio aan de slag met onze leefomgeving

De CDA-fractie is blij dat de Katwijkse gemeenteraad afgelopen donderdag de Regionale agenda omgevingsvisie 2040 heeft vastgesteld. Het gaat hier om een gezamenlijke agenda van tien gemeenten uit het Hart voor Holland voor de ruimtelijke ontwikkeling van de regio in 2040.

"Het is van groot belang om aan te sluiten op de regio omdat er nu eenmaal geen hek om Katwijk heen staat. De opgaven en grote ontwikkelingen waar we mee te maken hebben stoppen niet bij de gemeentegrens van Katwijk", zei CDA-raadslid Irene van der Plas.

Gemeenschappelijke opgaven
De regionale agenda geeft richting aan de ontwikkeling van het Hart van Holland als het om allerlei bovenlokale thema's gaat zoals duurzaamheid van onze omgeving, klimaatverandering, vermindering van CO2-uitstoot, versterking van waardevolle landschappen, economische kracht, voortreffelijke bereikbaarheid en huisvestingsbehoefte. Het gaat om keuzes maken en sturen met een visie.

Samenwerken
Het CDA vindt dat de Katwijkse belangen goed tot zijn recht komen in deze agenda. De vier thema's voor de samenwerkingsagenda zijn wat ons betreft goed gekozen: aan de slag met verstedelijking, energietransitie, mobiliteit én met landschap, groen en biodiversiteit. Irene van der Plas: "Het uitgangspunt om wonen, werken, voorzieningen en infrastructuur te concentreren langs de Oude Rijn en in de overige kernen in het Hart van Holland zodat waardevolle open landschappen, beschermd en versterkt worden, spreekt ons zeer aan."

Omgevingsvisie Katwijk
Van der Plas noemde de regionale agenda een goede basis voor de eigen omgevingsvisie die Katwijk momenteel aan het opstellen is. De Katwijkse omgevingsvisie wordt hét verhaal over de toekomst van onze gemeente. Het CDA-raadslid greep de gelegenheid aan om alle inwoners op te roepen mee te doen, mee te praten en zich betrokken te voelen bij de ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven in Katwijk.

"Het gaat tenslotte om onze eigen leefomgeving en die van onze kinderen en kleinkinderen."

Lees hier meer over de Regionale Agenda

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.