07 november 2019

Algemene Beschouwingen CDA: Klaar voor de jaren '20 van de 21e eeuw

Op donderdag 7 november hielden de politieke fracties van de gemeente Katwijk hun Algemene Politieke Beschouwingen in reactie op de begroting. Lees hier het betoog van fractievoorzitter Barend Tensen:

2019 loopt op haar einde. Het werpt de vraag op welk Katwijk we voor ons zien in de jaren ’20 van de 21e eeuw. Waar willen we over tien jaar, in 2030, staan? Geen gemakkelijke denkoefening. De oplossingen van gisteren zijn immers niet de antwoorden voor morgen en overmorgen. De wereld, Nederland, Katwijk en ook wijzelf als mensen veranderen voortdurend.

Het maakt het verleidelijk om ons vooral met de waan van de dag bezig te houden. Het is een uitdaging om te durven denken op de lange termijn. De wereld is niet van ons, we hebben haar in bruikleen. Is het dan niet logisch om haar in betere staat door te geven? Als je de auto van iemand leent breng je hem toch ook met volle tank of in het geval van een elektrische auto, opgeladen terug?

Energietransitie: betaalbaarheid cruciaal
In 2020 werken we toe naar een Duurzaamheidsagenda. Hierin verwerken we de gevolgen van regionale, nationale en internationale akkoorden. Gelukkig wordt in de begroting aangestipt dat de energietransitie voor Katwijk ook echt eigen elementen kent. De stappen moeten recht doen aan en passen bij onze inwoners en ondernemers. Betaalbaarheid is daarbij voor het CDA cruciaal. Maar let wel, van een bestaand naar een nieuw warmtenet gaan gaat ook om de vraag hoe we dat gaan organiseren? We zullen ergens moeten beginnen.

De wereld is niet van ons, we hebben haar in bruikleen, is het dan niet logisch om haar in betere staat door te geven? 

CDA pleit voor een Stichting Urgente Noden
Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg in de jaren ’20. Het CDA ziet een gemeente voor zich die de toegenomen tweedeling in de samenleving te lijf gaat. Vorig jaar kerst deelden we met de fractie waxinelichtjes uit in het winkelcentrum, met het idee dat mensen hem door konden geven aan iemand die wel een lichtje in zijn of haar duisternis kon gebruiken. Dan raak je in gesprek en blijkt dat er naast mensen met vertouwen in de toekomst ook velen zijn die met wantrouwen kijken naar de snel veranderende wereld. Zij zijn bang om te verliezen wat ze hebben en hebben angst dat hun kinderen het niet beter krijgen dan zijzelf.

Een groeiende groep in onze gemeente leeft bijvoorbeeld op de armoedegrens. Het CDA pleit er voor om een Stichting Urgente Noden in Katwijk op te richten om hen nét even dat duwtje de goede richting op te geven. Tegenslag is geen mislukking, om hulp vragen is geen zwakte. Dan moeten we ze die hulp ook kunnen bieden. Zeker degenen die wel willen, maar niet zo gemakkelijk kunnen. Mensen in hun kracht zetten zodat ze uiteindelijk zelf de regie weer kunnen voeren.

Veiligheid wijken, scholen en sportclubs
Katwijk in de jaren’20: een gemeente die veilig is. Sla de kranten er maar op na en je leest berichten van overlast, diefstal en vechtpartijen. Op sommige schoolpleinen liggen s’morgens lege flesjes die hangjongen achterlaten. De Koestal in Katwijk heeft te maken met drugsoverlast. Volkomen onacceptabel. Wij missen leefbaarheid en veiligheid in de wijken, scholen en sportclubs als speerpunten voor 2020 en vragen daar aandacht voor. Net als voor het drugsgebruik onder jongeren dat maar niet afneemt en schadelijke gevolgen heeft.

Spelregels voor toeristisch verhuur woningen
Katwijk in de jaren ’20. Een gemeente die haar jonge gezinnen en starters onderdak biedt. Die paal en perk stelt aan het toegenomen toeristisch verhuur van gewone woningen. In onder meer het centrum van Katwijk en in de Rijnmondflats staan als tweede woning gekochte huizen het grootste deel van het jaar leeg. Moet Katwijk aan Zee een spookdorp worden? Richtlijnen opstellen is broodnodig. Leegstand is ook een probleem voor de cohesie in de buurt. Hoe kan de bejaarde buurvrouw geholpen worden als er geen buren meer zijn?

Tijdelijke en experimentele woonvormen
Datzelfde geldt voor tijdelijke en experimentele woonvormen. We spreken nu al bijna een jaar over een woonagenda en stapelen discussiestuk op ambitiedocument... Het CDA zegt: ga na of we tijdelijke woningen op gronden neer kunnen zetten waar voorlopig toch niets gebouwd wordt. Sowieso moeten we serieus gaan kijken naar experimentele woonvormen. Jongeren zijn flexibeler dan vroeger, ouderen hebben nieuwe ideeën en gezinssamenstellingen zijn anders. Speel daarop in.

Jongeren zijn flexibeler dan vroeger, ouderen hebben nieuwe ideeën en gezinssamenstellingen zijn anders. Speel daarop in!

Oud en nieuw Valkenburg verbinden
Het Katwijk van de jaren ’20 is een gemeente die gaat groeien. Projectlocatie Valkenburg leent zich voor innovatie, daarin voorzien we met Unmanned Valley. Gemeenschapsvorming staat voor het CDA echter voorop. We houden het bij maximaal 5000 woningen om ruimte voor leefbaarheid en groen te creëren. Voor ons geen hoogbouw langs de N206. We gaan voor een mooie groene verbinding met ‘oud-Valkenburg’. Ook vinden wij dat de gemeente, wanneer glastuinbouwclusters door de ambities op Valkenburg niet meer haalbaar zijn, netjes met deze ondernemers om moet gaan.

Invoeren maatschappelijke diensttijd
Het Katwijk van de jaren ’20. Een gemeente die kiest voor ontwikkelen van talenten en participatie in de maatschappij. Niet alleen leerlingen die extra ondersteuning vragen, maar ook zij die extra uitdagingen aankunnen. Het vroeg signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong hoort daarbij.

De jongeren van nu gaan het Katwijk van de jaren ’20 vormgeven. Het is belangrijk dat zij leren over actief burgerschap, democratie, verdraagzaamheid en hun eigen rechten kennen en de rechten van anderen respecteren. Daarom pleit het CDA ervoor om hen meer bij de lokale politiek te betrekken en voor de invoering van een maatschappelijke diensttijd. Ook als opstapje voor die vele jongeren die de stap naar passend werk maar niet kunnen zetten.

Evenementen en cultuur
Het Katwijk van de jaren ’20 moet ook een beetje ‘swingen’ en cultureel van betekenis zijn. Organisatoren van evenementen die hun sporen hebben verdiend moeten zeker zijn van een subsidie, tenzij er sprake is van een slecht georganiseerd evenement. Wij zien uit naar de business case die de Muziekschool, de Bibliotheek en K&O binnenkort presenteren en hopen op een vruchtbare samenwerking waarin deze partners elkaar kunnen versterken.

Het CDA wil een gemeente die staat voor haar inwoners. Voor hén zijn wij hier allen aan de slag. 

Zuinig op ons religieus erfgoed
Het CDA ziet het als een uitdaging om, geïnspireerd door goede voorbeelden uit het verleden, ideeën voor de toekomst aan te dragen. Leegstand dreigt voor kerken. Wij zijn zuinig op het culturele en zeker ook religieuze erfgoed. Waarom is er nog steeds geen kerkenvisie die hierin richting kan bieden? Wachten we af tot er nog meer voorbeelden zoals de Maranathakerk zijn aan te wijzen? Of vragen we pro-actief de hiervoor speciaal ingerichte uitkering bij het Rijk aan? Wij weten het wel.

Pro-actief!
Pro-actief. Dat moet wat het CDA betreft de rode draad vormen om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. De tekorten in de jeugdzorg nopen ons tot het nemen van stevige maatregelen die tot kostenbesparingen moeten leiden. Maar vragen ook om een college dat bij het Rijk blijft hameren op de moeilijke financiële positie van de gemeente als gevolg van de decentralisaties. Te vaak zien we dat er onvoldoende wordt opgekomen voor de belangen van de gemeente, dat we ons te snel laten leiden door procedures of de wensen van de provincie of een aannemer. Het CDA wil een gemeente die staat voor haar inwoners. Voor hén zijn wij hier allen aan de slag.

Deze uitdagingen gaat het CDA graag aan. Zij aan zij met inwoners, raad, ambtelijke organisatie en samenleving. Wij wensen een ieder hierbij Gods zegen toe.

Barend Tensen
Fractievoorzitter CDA Katwijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.