23 mei 2022

Barend Tensen gekozen tot fractievoorzitter CDA

De CDA-fractie heeft Barend Tensen gekozen tot voorzitter van de fractie. Tensen vervulde deze rol de vorige raadsperiode ook en stond 2e op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Enthousiast team
Tensen is geen onbekende binnen het CDA. De afgelopen twee jaar werkte hij op het landelijke partijbureau en eerder voor de CDA-jongerentak. Momenteel is hij werkzaam voor Europa Decentraal, een initiatief van Binnenlandse Zaken. Lijsttrekker Adger van Helden, die na de stukgelopen coalitieonderhandelingen niet terugkeert als wethouder maar wel als raadslid, is gekozen tot vicefractievoorzitter. Tensen: “Nu het stof van de campagne is neergedaald kijken we terug op uiterst succesvolle verkiezingen, waarin we tegen de verwachtingen in 7 zetels hebben kunnen behouden. Met een enthousiast team, bestaande uit ervaren volksvertegenwoordigers en nieuwkomers, gaan we ons keihard inzetten voor een toekomstbestendig Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

Burgerraadsleden
Remco van Zuijlen, met zijn 19 jaar het jongste fractielid, is inmiddels verkozen tot burgerraadslid, net als Jonathan de Mooij, die de afgelopen 4 jaar veel ervaring opdeed als raadslid. Burgerraadsleden voeren het woord in de zogenaamde raadscommissies, waarin vragen worden gesteld aan het college en een oordeel wordt gevormd. Het definitieve besluit valt vervolgens tijdens de raadsvergadering. Daarnaast blijven diverse steunfractieleden uit alle dorpskernen nauw betrokken bij het politieke werk.

Oppositie
Het CDA maakt zich, naar het zich laat aanzien, op voor een rol in de oppositie. Tensen: “Dat is een nieuwe rol voor ons, maar de afgelopen jaren hebben we ook als coalitiepartij laten zien dat we een opbouwend-kritisch geluid kunnen laten horen wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld op het thema betaalbaar wonen, maar ook dossiers als de tijdelijke N206 in Valkenburg en de busbaan door Katwijk aan den Rijn schieten te binnen. Dat zijn dossiers waar onze inwoners heel direct mee te maken krijgen. Die volksvertegenwoordigende rol nemen wij heel serieus.”

Werkbezoek aanvragen
De CDA-fractie gaat graag zoveel mogelijk op werkbezoek. Bij clubs, organisaties, verenigingen en bedrijven, of gewoon bij u op de koffie. Interesse? Stuur vooral een mailtje naar [email protected].

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.