02 juli 2018

Barend Tensen nieuwe fractievoorzitter CDA

Rijnsburger Barend Tensen is door de CDA-fractie gekozen als fractievoorzitter. Een nieuwe voorman in de gemeenteraad was nodig nu Adger van Helden is voorgedragen als wethouder. Van Helden heeft veel vertrouwen in zijn opvolger: "Barend is een echte christendemocraat en kent de politieke wereld goed. Ik zie uit naar een hechte samenwerking." Tensen is ruim acht jaar actief binnen het CDA: eerst als landelijk bestuurslid van de jongerenclub CDJA en later onder meer met werkzaamheden voor de denktank van de Europese christendemocraten. Daarnaast was hij penvoerder van het laatste verkiezingsprogramma van CDA Katwijk.

Barend Tensen: "Met Irene van der Plas en alle fractieleden wil ik graag de lijn van de afgelopen jaren doorzetten door ons zoveel mogelijk buiten het gemeentehuis te laten zien. Een zichtbare en actieve CDA-fractie, gemakkelijk te benaderen en met de voeten middenin de samenleving. Wij gaan ons, mét de andere fracties in de gemeenteraad én met de inwoners, honderd procent inzetten voor het Katwijk van morgen."

Jonathan de Mooij nieuw in de raad
Jonathan de Mooij, ook uit Rijnsburg, volgt Adger van Helden op als raadslid in de Katwijkse gemeenteraad. De Mooij werkt voor Tata Steel in IJmuiden als programmamanager duurzame winst en is lid van de ledenraad van de Rabobank. De komende jaren zal hij zich bezig gaan houden met duurzaamheid.

De CDA-fractie draagt daarnaast Kimberley van der Nagel voor als burgerraadslid. Naast haar werkzaamheden in het eigen bedrijf is Van der Nagel onder meer actief als secretaris van Paardenmarktcomité van Valkenburg. Mobiliteit is het thema waarover Kimberley van der Nagel namens het CDA het woord zal voeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.