22 december 2020

Brede steun voor CDA-voorstel nieuwe bibliotheek Katwijk-Noord

De gemeente gaat aan de slag voor een nieuwe en toekomstbestendige bibliotheekfunctie voor Hoornes-Rijnsoever. 

Combi met nieuw wijkgebouw
Het voorstel, op initiatief van CDA fractievoorzitter Barend Tensen, werd samen met GemeenteBelangen, DURF en VVD ingediend en door bijna de voltallige raad gesteund. Tensen: “Een mooi toekomstperspectief voor een wijk die zo gebaat is bij een openbare ontmoetingsplek , cultuur en educatie. Er is nu budget voor vrijgemaakt, we zien uit naar de uitwerking!” Concreet vraagt het CDA de bibliotheekfunctie te koppelen aan de nieuwbouw van het wijkgebouw Hoornes-Rijnsoever en in de tussentijd te zorgen voor een alternatief. Bovendien biedt het kansen om het (digi)taalhuis onder te brengen en beschikbaar te houden. 

“De communicatie richting ondernemers verdient niet de schoonheidsprijs.” 

Cultuurbedrijf
Dit alles als onderdeel van het nieuw te vormen cultuurbedrijf waarin de bibliotheek, K&O, de Muziekschool en mogelijk andere culturele partners de samenwerking zoeken om het culturele aanbod in Katwijk op peil te brengen. 

Communicatie ondernemers Burgt 
Bij het scenario waar de raad mee instemde wordt uitgegaan van een hoofdvestiging in de Burgt in Rijnsburg en vestigingen in Katwijk aan Zee aan het nu veelal leegstaande Emmaplein, de huidige in Valkenburg en nu dus ook Hoornes. Als voorwaarde om in stemmen benadrukte Tensen wel dat het college de contracten met de ondernemers uit de Burgt moet respecteren, het gesprek met hen aan moet gaan en dit regelmatig terug te koppelen richting gemeenteraad. “De communicatie richting ondernemers verdient niet de schoonheidsprijs.” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.