12 maart 2018

CDA: doorstroming Zeeweg beter met fietstunnel Waterloopje

Er komt toch een fietstunnel bij het Waterloopje. De gemeenteraad heeft hier donderdag mee ingestemd op advies van bewoners, wijkraad en de scholen in de omgeving. CDA-fractievoorzitter Adger van Helden: "Het stoplicht bij het Waterloopje is een drukke oversteek voor voetgangers en fietsers. Daardoor stroopt het autoverkeer regelmatig op. Dat is natuurlijk niet goed voor de doorstroming van het verkeer in Katwijk én het geeft extra fijnstof en overlast. Een fietstunnel bij het Waterloop is daarom een goede zaak. Over de locatie was echter veel discussie." De gemeenteraad heeft aangedrongen op goed overleg met alle betrokken met het Waterloopje als resultaat. "Het proces was echt te moeizaam," vindt Van Helden. "Maar het CDA vindt het een goede zaak dat toch mét de betrokkenen tot een keuze gekomen is."

Rotonde Zeeweg behouden
Er was ook veel verzet onder de bevolking en in de gemeenteraad tegen het plan om de rotondes op de Zeeweg, Koningin Julianalaan en Biltlaan te verwijderen. "De rotondes in Katwijk mogen niet wijken voor de snelbus," zo verwoordde Van Helden het al in 2015.

Adger van Helden: "Het massale verzet in Katwijk is gehoord en de rotonde Zeeweg blijft!"

Ook op veel andere terreinen zijn de plannen uit 2015 aangepast; zo wordt de Nieuwe Duinweg toch geen fietsstraat, blijft de rotonde Industrieweg bestaan en kunnen veel bomen behouden blijven.

Kans voor mooier Vuurbaakplein
De gemeenteraad besloot donderdag ook om de eindhalte van de snelbus te verplaatsen van het Vuurbaakplein naar de Zuid-Boulevard. CDA-raadslid Bas Drinkwaard vindt dat een goede keuze: "Ook het zuidelijke strand kan profiteren van de snelbus uit Leiden én we kunnen het Vuurbaakplein nu de uitstraling geven die het verdient."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.