27 februari 2024

CDA Katwijk: blijven onze sportclubs wel overeind?

Veel sportclubs in Nederland verkeren in zwaar weer. Ook in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg maken sportclubs zich zorgen over de toekomst. CDA-raadslid Irene van der Plas heeft hier eind januari aandacht voor gevraagd tijdens de Avond van de Sport in Katwijk.

Meewerkende houding gemeente
De gemeente vraagt veel van sportverenigingen terwijl die momenteel de handen meer dan vol hebben: vrijwilligers interesseren, regeldruk, bestuursleden vinden, verduurzamen, leden werven, betaalbare contributieprijzen regelen en zorgen voor een goede organisatie en een gezonde exploitatie. Dat wordt allemaal op het bordje van vrijwilligers gelegd! Clubs vragen geen zakken met geld maar wel een meewerkende houding. De gemeente zou méér een aanjager van sport en bewegen kunnen zijn door aan de clubs te vragen: wat kunnen we voor jullie betekenen? En één aanspreekpunt binnen de gemeente helpt clubs ook. Nu worden ze vaak van de ene ambtenaar naar de andere gestuurd en verzanden initiatieven.

Het CDA wil inzet van het college bij het ondersteunen van sportclubs en verenigingen. Daarom is het CDA ook altijd geïnteresseerd in persoonlijke ervaringen van mensen die op één of andere manier actief betrokken zijn bij hun sportclub en-of vereniging. Mail naar [email protected] en laat ons weten wat er speelt, de fractie komt ook altijd graag op bezoek.

Knullige communicatie over Sportakkoord II
Op de Katwijkse Avond van de Sport vroegen de presentatoren aan de aanwezige raadsleden wat ze van het lokaal Sportakkoord II vonden. “Geen idee”, antwoordde CDA-raadslid Irene van der Plas eerlijk, “ik heb dat Sportakkoord II nog helemaal niet gezien!” Vreemd, zeker omdat sportwethouder Spek het er wel uitgebreid over had. Ter opheldering stelde zij vervolgens raadsvragen. Hieruit bleek dat het Sportakkoord II al maanden verstopt zat achter een niet werkend linkje in een document op de gemeentelijke website waarna het document vervolgens in z’n geheel is verwijderd. 

“Ronduit knullig!”, vindt Van der Plas, “dát is natuurlijk geen manier om de gemeenteraad te informeren. Het Sportakkoord II mag dan een collegebevoegdheid zijn maar het minste dat je kunt doen is ervoor zorgen dat de gemeenteraad maar ook de sportverenigingen én de inwoners hier kennis van kunnen nemen.” Intussen wordt de gebrekkige communicatie erkend en komt het Sportakkoord II begin maart alsnog naar de raad. Ook is toegezegd dat er meer aandacht komt om partners en inwoners die niet betrokken zijn bij het Sportakkoord op de hoogte te brengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.