19 februari 2019

CDA stemt in met bestuurlijke afspraken rondom Drone Testcentrum Valkenburg

Vorige week donderdag heeft het CDA ingestemd met de bestuurlijke afspraken over de inpassing van Unmanned Valley, een duurzaam testcentrum voor drones en andere onbemande luchtvaartuigen in Valkenburg en Katwijk. Momenteel ontbreekt het in Nederland aan locaties voor het ontwikkelen en testen van dit soort voertuigen. Woordvoerder Bas Drinkwaard: "Wij zijn verheugd dat het Rijksvastgoedbedrijf overtuigd is geraakt van de kansen voor Unmanned Valley en hieraan meewerkt."

Belangrijke eerste stap
Het CDA is enthousiast over de plannen om - naast woningbouw - ook werkgelegenheid en innovatie te stimuleren op deze locatie. De bestuurlijke afspraken waar het CDA nu mee heeft ingestemd moeten gezien worden als een inspanningsverplichting op weg naar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, grondexploitatie en naar de stedenbouwkundige invulling van het gebied. Drinkwaard: "Ook deze belangrijke documenten zullen door ons kritisch worden bekeken en op hun eigen waarde worden beoordeeld."

Ook deze belangrijke documenten zullen door ons kritisch worden bekeken en op hun eigen waarde worden beoordeeld.

Voor wat betreft de mogelijke grens van de Groene Zone ziet het CDA nog voldoende mogelijkheden om samen met de gemeente Wassenaar tot een zorgvuldige invulling van het randgebied tussen beide gemeenten te komen en voor beide partijen een bevredigend resultaat te bereiken. Drinkwaard: "Het is wel heel erg spijtig dat, ondanks dat de raad tot op het laatste moment heeft getracht een oplossing te vinden, het zweefvliegen op dit grondgebied niet ingepast kan worden."

Het is wel heel erg spijtig dat, ondanks dat de raad tot op het laatste moment heeft getracht een oplossing te vinden, het zweefvliegen op dit grondgebied niet ingepast kan worden.

Tempo
Nu er heldere afspraken zijn gemaakt rondom Unmanned Valley, moet er stevig tempo gemaakt worden met de voorbereiding van de eerste fase van een duurzame woonwijk met veel groen en met het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid. Drinkwaard: "Beide punten zijn van groot maatschappelijk belang voor onze inwoners en de regio. Naast wonen en werken is ruimte voor groen en recreatie onontbeerlijk voor de leefbaarheid van de nieuwe wijk en de aangrenzende dorpen."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.