13 juni 2022

CDA teleurgesteld over afsluiten tunnel Duinvallei

Het CDA is zeer teleurgesteld in het nieuwe college van Durf, ChristenUnie en SGP dat toch besloten heeft het tunneltje onder de N206, tussen het oude dorp en de Zanderij, af te sluiten voor al het autoverkeer. De N206 wordt hiermee nog meer een barrière dwars door Katwijk aan den Rijn. CDA-raadslid Kimberley van der Nagel: “Gehoor geven aan de wens van onze inwoners, behoud van groen én de veiligheid verbeteren. Dat was onze inzet in de discussie over het tunneltje. Het college is gezwicht onder de druk van de provincie en gaat nu tegen de wens van de bewoners in, een kwalijke zaak.” Uit een enquête én het advies van de Wijkraad bleek namelijk dat de inwoners het tunneltje belangrijk vinden voor lokaal (auto)verkeer. Ook wilden de inwoners dat de veiligheid in het tunneltje verbeterd wordt. Hiervoor heeft CDA-raadslid Jacco van Duijn zich al langer ingezet.

Wens bewoners genegeerd
CDA-raadslid Kimberley van der Nagel zocht daarom naar een compromis: behoud van de bereikbaarheid, van het groen én het verbeteren van de veiligheid. Dit was mogelijk met een fietsstraat waar de auto te gast is. Van der Nagel: “Daarom was onze inzet variant 2 van de provincie; de fiets krijgt prioriteit en de auto wordt te gast in het tunneltje.” Voor dit voorstel van het CDA leek ook steun te zijn in de raad. Maar door een onnavolgbare draai van Durf stemde een meerderheid van de raad uiteindelijk in met het afsluiten van het tunneltje. Het nieuwe college volgt deze lijn en gaat het tunneltje geheel afsluiten voor het autoverkeer. Tot teleurstelling van het CDA en vooral tot teleurstelling van veel inwoners in Katwijk aan den Rijn. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.