29 november 2017

CDA wil eigenheid Valkenburg behouden

Al 10 jaar praat de politiek over de toekomst van het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg. Ondanks de druk uit Leiden en van de provincie voor veel meer woningen, wordt het dankzij de inzet van de gemeente Katwijk een duurzame woonwijk van maximaal 5000 woningen. Inmiddels is daarnaast het initiatief Unmanned Valley Valkenburg ontstaan. Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad over de aangepaste plannen waarin woonwijk en drone-bedrijven kunnen worden gecombineerd. Het CDA herhaalde het uitgangspunt dat het een wijk moet worden waarin het direct leefbaar is en dat mensen niet tien jaar lang in een bouwplaats wonen. Dat geldt ook voor 'eerst bewegen, dan bouwen'. Het CDA wil voorkomen dat de nieuwe bewoners via een bouwweg aansluiten in de file door alle wegwerkzaamheden voor de Rijnland Route.

Twee dorpen met eigen identiteit
CDA-raadslid Adger van Helden vroeg nadrukkelijk aandacht voor het oude dorp Valkenburg.

"Het CDA wil waken voor de dorpse identiteit. Wij zien dit in de uitgangspunten onvoldoende terug. Valkenburg moet, wat het CDA betreft, geen deel worden van de grote nieuwe wijk, maar een zelfstandig dorp blijven. Dat kan bereikt worden door een duidelijke groene zone langs de n206 en door slim gebruik te maken van het hoogteverschil tussen Valkenburg en de polder, en laagbouw aan de zijde van de n206."

Het college bevestigde het belang hiervan en komt begin volgend jaar met een integrale inrichtingsvisie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.