13 september 2022

CDA: Woonstudio’s Duinvallei goede eerste stap

Eindelijk! Het project ‘Kleine Duinvallei’ komt van de grond. De 83 betaalbare woningen voor starters tussen 18 en 32 jaar worden nu gebouwd. CDA-fractievoorzitter Barend Tensen heeft de afgelopen jaren flink bij het gemeentebestuur aangedrongen om vaart te maken. 

Vertraging
Het CDA heeft intensief contact onderhouden met de initiatiefnemers. In 2017 was er al een ‘go’, maar door allerlei omstandigheden, zoals stroperige gemeentelijke procedures en discussie over de exploitatie, heeft het een tijdje geduurd. Top dat ze nu worden geplaatst in de Duinvallei in Katwijk aan den Rijn en complimenten voor de initiatiefnemers voor hun volharding!

Er zijn nog veel meer plekken in de gemeente waar tijdelijke woningen kunnen worden geplaatst.

Kansen
Het CDA (h)erkent de voordelen van innovatieve woonvormen zoals deze. Tensen: “Het bouwen van de tijdelijke woningen zorgt voor minder bouwafval en overlast omdat zij in een fabriek worden gemaakt en niet voor extra stikstof uitstoot zorgen. Bovendien hoeven ze de bouw van permanente woningen niet in de weg te zitten omdat de benodigde ondergrondse voorzieningen minimaal zijn. Bovendien zijn ze betaalbaar. Het geeft wat lucht aan een oververhitte woningmarkt.”

Tijdelijke woningen Valkenhorst
Wat het CDA betreft zetten we nu door. Er zijn nog veel meer plekken in de gemeente waar tijdelijke woningen kunnen worden geplaatst. Bijvoorbeeld op het oude Vliegkamp Valkenburg. Er is nu een bestemmingsplan vastgesteld en de eerste steen zou in 2023 kunnen liggen. Maar dan nog zal er in 'etappes' gebouwd worden, dus grote stukken grond blijven nog jarenlang onbebouwd. Tensen: “Dit kan heel gemakkelijk door tijdelijk ontheffing van het bestemmingsplan aan te vragen. Alles om onze jongeren meer kans te geven op een eigen woning!”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.