05 mei 2020

CDA: Vóór de Kwakelwei als groene long door Katwijk

Het CDA pleit al jaren voor het Rijnpark: de Kwakelwei als groene long door Katwijk. Tegen de achtergrond van het nieuwe groenbeleidsplan kwam dit ongerepte stukje groen in Katwijk aan den Rijn afgelopen weken in de gemeenteraad ter sprake.

Bouw dit niet vol
Met vele andere partijen was het CDA dan ook bereid als mening uit te spreken dat bebouwing op dit stuk grond uitgesloten moet worden. Woordvoerder Lisette van der Maden: "Dit is een stuk groen dat voor iedereen kan zijn. Bouw dit niet vol, ook niet deels, maar geef onze gemeente deze groene zone!" De motie werd uiteindelijk niet in stemming gebracht. De huidige agrarische bestemming biedt bovendien voldoende bescherming.

Dit is een stuk groen dat voor iedereen kan zijn. Bouw dit niet vol, ook niet deels, maar geef onze gemeente deze groene zone!

Groene impuls
De discussie werd gevoerd naar aanleiding van het nieuwe groenbeleidsplan, waarvoor het CDA kon instemmen met 'groen offensief', de meest ambitieuze variant. Extra aandacht voor de versteende delen van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg is hard nodig. Lisette van der Maden: "Nu we door het Corona virus teruggeworpen worden op onze directe omgeving, ervaart men nog meer de behoefte aan groen. Even een blokje om geeft veel meer voldoening als we daarbij van de natuur kunnen genieten. Iedereen in onze gemeente heeft daar recht op, juist ook dichtbij."

Samenwerken
Van der Maden benadrukte verder het belang van goede samenwerking, richting het uitvoeringsprogramma. "Gebruik de kennis die beschikbaar is, zoals bijvoorbeeld over de maaitijden, laten we deze goede plannen ook op de juiste manier uitvoeren. En blijf dit communiceren naar onze inwoners."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.