12 april 2022

Corien van Starkenburg voorgedragen als bestuurder Ingrado

Corien van Starkenburg is voorgedragen als bestuurder van Ingrado, vereniging voor leerplicht en RMC. De Algemene Ledenvergadering van Ingrado besluit formeel op 21 april over de voordracht van Corien van Starkenburg tot bestuurder. Zij zal daarna naar verwachting in de zomer starten bij Ingrado.

Reactie Corien van Starkenburg:

"Met veel enthousiasme heb ik me de afgelopen jaren als wethouder ingezet voor het welbevinden van de inwoners van onze prachtige gemeente. Met de portefeuille zorg en ondersteuning mocht ik werken aan betere en sneller beschikbare zorg voor zowel kwetsbare ouderen als jongeren. Het is voor mij een grote eer dat ik word voorgedragen als bestuurder voor de landelijke organisatie Ingrado. Ingrado staat voor bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling. Ik zie het als een mooie uitdaging om sturing te mogen geven aan dit doel op landelijk niveau, waarbij ik een bijdrage mag blijven leveren aan de ontwikkeling van kwetsbare jongeren. Dat mocht ik doen namens CDA Katwijk. Een prachtige partij waarvoor ik van harte wethouder ben geweest en me thuis heb gevoeld. Ook in de toekomst zal ik me voor het CDA in blijven zetten. Met grote dankbaarheid kijk ik terug op een periode van besturen op lokaal en ook regionaal niveau, speciaal op de domeinen jeugdhulp en onderwijs. Dat ik dit werk nu mag voortzetten op landelijk niveau maakt dat ik mag blijven werken aan mijn doel waar ik mijn hele carrière me hard voor maak, namelijk meewerken aan een goede toekomst voor jongeren."

Reactie Wim Driebergen, voorzitter CDA Katwijk:

"De afgelopen vier jaar heeft Corien van Starkenburg zich met hart en ziel ingezet voor de inwoners van onze gemeente. Wij zijn heel dankbaar voor de manier waarop zij de afgelopen vier jaar wethouder is geweest. Daarbij heeft ze, met aandacht voor de kwetsbare medemens, koersvast een forse verandering doorgevoerd in de wijze waarop zorg en ondersteuning geboden wordt in onze gemeente. In het bijzonder gaf Corien, ook regionaal, leiding aan de transformatie van de jeugdzorg. Voor haar werk is brede waardering binnen onze partij, in de samenleving, bij de raad en de uitvoerende partijen. Het is daarom mooi dat Corien dit werk kan voortzetten op landelijk niveau. Wij feliciteren haar van harte met deze voordracht! Uiteraard blijft Corien de komende jaren betrokken bij het CDA, zij het iets meer op de achtergrond."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.