05 september 2023

Ga zorgvuldig om met onze religieuze gebouwen

Er is groen licht voor de gemeente om, samen met de kerkgemeenschappen, de aanbevelingen uit de Kerkenvisie Katwijk uit te gaan voeren. Feit is dat er in onze gemeente serieuze zorgen en problemen zijn rond het voortbestaan, het gebruik en de verduurzaming van religieuze gebouwen. Voor 12 van de 29 gebouwen is het voortbestaan van het gebouw en/of het gebruik in de komende 5 tot 15 jaar onzeker. CDA-raadslid Irene van der Plas zette dit op de politieke agenda want zoals zij het verwoordde in de gemeenteraad: wat weg is, is weg.

Waarde
Kerkgebouwen hebben een religieuze maar ook een cultuurhistorische waarde en zijn vaak beeldbepalend in een gemeente of wijk. Bovendien hebben ze een gemeenschapsfunctie en vormen een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid (leegstand leidt vaak tot verkrotting) van onze dorpen. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan.

Samenwerking tussen kerkeigenaren en gemeente 
Het CDA is positief over de samenwerking tussen burgerlijke en kerkelijke gemeente als het gaat om het behoud en de bescherming van religieus erfgoed en/of beeldbepalende gebouwen voor de gemeente. Met de Kerkenvisie is een gezamenlijke ambitie uitgesproken en er is een duidelijke rolverdeling: de regie ligt bij de kerkeigenaren/kerkbesturen en de gemeente ondersteunt waar mogelijk met een proactieve houding. Raadslid Irene van der Plas deed de oproep om voor de volgende stap ook de denkkracht te gebruiken van historische verenigingen, wijkraden, gemotiveerde burgers en initiatiefnemers. 

Subsidie
Op korte termijn staan er al wat concrete acties gepland. Zoals een kennisbijeenkomst met de kerkgemeenschappen over duurzaamheid. “Vul deze aan met subsidiemogelijkheden”, opperde Van der Plas. “Er is lang niet altijd genoeg kennis bij kerkeigenaren en soms worden aanvragen te laat ingediend. Maak een inventarisatie zodat alle partijen goed zijn geïnformeerd. Dat is een quick win!” De aanbevelingen uit de Kerkenvisie Katwijk worden nu gezamenlijk uitgewerkt tot een Uitvoeringsagenda Kerkenvisie. Halverwege 2024 hoopt de gemeenteraad deze te kunnen bespreken. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.