01 februari 2018

Irene van der Plas stelt vragen over verrommeling bij milieuparken door zwerfafval

Geachte college,

In Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zijn milieuparken ingericht waar inwoners glas, papier, textiel, plastic afval, blik en drinkpakken kunnen weggooien in containers die op deze parkjes staan opgesteld. Met grote regelmaat zien deze milieuparken eruit als verrommelde plekken in de wijk. Naast de containers is van alles te vinden: van niet klein gemaakt karton dat naast de container wordt geplaatst tot naast de containers gevallen papieren tot kapotte flessen of te groot glaswerk dat niet in de container past, van kledingstukken tot plastic. Een enkele keer komt het omdat de containers vol zijn maar vaak gaat het om zwerfafval en uit de containers gehaalde rommel. Ook de grond rond de containers ligt vaak bezaaid met stukken glas, karton en papier.

Al met al maakt dit een rommelige en onverzorgde indruk en doet dit geen recht aan het belang van een schone leefomgeving. Het is een bron van ergernis voor de omwonenden (gezien de vele klachten op internet over deze vervuiling van de openbare ruimte) en bovendien lokt vuil verdere vervuiling uit zodat het voor anderen weer een aanleiding is om ook het eigen afval er bij te plaatsen in de veronderstelling dat de container vol is. Dat is vaak echter niet het geval. Voorbeeld: op bovenstaande foto ziet u de situatie van afgelopen weekend: vrijdagmiddag tot en met maandag op het milieupark aan de Melkweg in Hoornes/Rijnsoever.

Het CDA heeft hierover de volgende vragen:

1. Bent u het met ons eens dat schone wijken een voorwaarde zijn voor prettig wonen en leven in onze gemeente en dat verrommelde milieuparken hier niet aan bijdragen?

2. Wat doet de gemeente Katwijk, behalve het op tijd laten legen van de containers op de milieuparken, aan het schoonhouden van de ruimte op/rond de milieuparken? Worden er schoonmaakacties uitgevoerd en zo ja, hoe vaak?

3. Bent u het met ons eens dat het geen goed voorbeeld is, zeker niet voor onze kinderen en kleinkinderen, als milieuparken er drie dagen bij liggen zoals op bijgaande foto's en dat het verdere vervuiling oproept? Is het College bereid actie te ondernemen zodat het zwerfafval rond milieuparken wordt verminderd of zelfs verdwijnt? Hoe gaat het College ervoor zorgen dat de gemeente hierin het goede voorbeeld gaat geven als het gaat om gedragsverandering?

4. In de gemeente Noordwijk draait een pilot waarbij cliënten van 's Heerenloo zich bezig houden met het extra schoonhouden van milieuparken bij 5 winkelcentra. Door de locaties tweemaal daags schoon te houden, is de hoop dat ook de inwoners hun best gaan doen om de milieupark schoon te houden. De kosten worden vergoed uit de jaarlijkse NEDVANG-bijdrage bedoeld om zwerfafval in Nederland te verminderen.
Ziet het College mogelijkheden om ook in Katwijk dit soort sociale initiatieven van de grond te krijgen en te stimuleren? Kan in Katwijk de genoemde NEDVANG-bijdrage worden ingezet om het zwerfafval bij milieu parken te verminderen? Zo nee, waarom niet, en wat gaat het College dan doen om dit probleem aan te pakken? Zo ja, op welke termijn kunnen wij hier inzet verwachten?

5. Is het College van mening dat de containers voldoende geleegd worden? Welke afspraken zijn er gemaakt en hoe wordt de frequentie van 'het legen' bepaald? Is er een uitbreiding van de ophaalmomenten te verwachten? Zo nee, waarom niet?

Irene van der Plas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.