30 maart 2018

Krijn van der Spijk keert niet terug als wethouder

Krijn van der Spijk (CDA) heeft besloten deze nieuwe raadsperiode niet terug te keren als wethouder. Van der Spijk volgde in januari 2016 Willem van Duijn op. Van der Spijk had de afgelopen jaren onder meer Financiën, Wonen en Sport in zijn portefeuille. In deze periode zijn diverse woningbouwprojecten gerealiseerd en in gang gezet in 't Duyfrak, Havenkwartier en De Horn. Ook heeft hij zich ingezet voor de nieuwe jeu-de-boulesbaan, verdere verduurzaming van het zwembad en het laag houden van de woonlasten.

Als reden voor zijn vertrek geeft Van der Spijk aan dat de zwaarte van de job hem is tegengevallen. 'Ik heb de afgelopen twee jaar als mooi en leerzaam ervaren, maar het waren ook tropenjaren. Het is een zware en verantwoordelijke baan', aldus Van der Spijk. 'Ook had ik meer samenspel binnen het college verwacht. Ik ben nu eenmaal meer een teamplayer.'

Van der Spijk geeft aan bijzonder te hebben genoten van de vele ontmoetingen met burgers, bedrijven en verenigingen. 'Als mensenmens was ik graag in gesprek met burgers en partijen, daar beleefde ik veel plezier aan. Ook de contacten en samenwerking met ambtenaren heb ik als waardevol ervaren', aldus Van der Spijk.

Van der Spijk neemt afscheid zodra het nieuwe college, dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart moet worden gevormd, rond is. Van der Spijk: 'Ik wens de nieuwe gemeenteraad en het college de komende vier jaar veel succes bij hun verantwoordelijke taken.'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.