24 februari 2021

CDA: Nu doorpakken met woningbouwprojecten!

Foto: Fractievoorzitter en Katwijks kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen Barend Tensen bij de Visserijschool in Katwijk aan Zee.

We zitten te springen om woningen in onze gemeente en elke woning is er één! Katwijks kandidaat Tweede Kamerverkiezingen (plek 55) Barend Tensen vraagt het college wat zij doet om ver- en nieuwbouwprojecten op gang te brengen. Projecten als de Visserijschool in Katwijk aan Zee en Hof van Rijnsburg in het historische hart laten lang op zich wachten.

Visserijschool
“Zorgelijk”, volgens Tensen, tevens fractievoorzitter voor het CDA in Katwijk. “De gemeente staat voor een forse opgave op het gebied van volkshuisvesting. De woningbehoefte is groot en zal met de groei van de Katwijkse bevolking de komende jaren alleen maar toenemen. Helaas blijft de woningproductie achter.” Behalve grootschalige woningbouw op Valkenhorst zijn ook binnenstedelijke bouwplannen van groot belang. Onlangs stelde het CDA vragen over de voortgang van de oude Visserijschool in Katwijk aan Zee, waar 11 koopwoningen en 21 sociale huurappartementen in moeten komen. Na de zomer hoopt men te kunnen starten met de bouw.

Het landelijke CDA wil in tien jaar tijd een miljoen nieuwe betaalbare woningen bouwen.

Hof van Rijnsburg
Maar zo zijn er meer projecten. Tensen, die zich als regionale lijstduwer voor de Tweede Kamerverkiezingen inzet voor meer woningbouw, vraagt het college onder meer naar de stand van zaken rond Hof van Rijnsburg. Hier komen 51 koop- en 35 huurappartementen, waarvan minimaal 24 zorgappartementen. Na akkoord van de gemeenteraad in 2018 ligt de eerste steen echter nog niet. Tensen: “We hebben begrip voor de situatie. Door allerlei redenen, van stikstofmaatregelen tot administratieve druk, lopen dit soort projecten soms vertraging op. Toch hoor ik graag wat het college momenteel doet om knelpunten op te lossen en of de ambtelijke bezetting op orde is om dit soort uitdagingen aan te gaan.” Daarnaast vraagt het CDA naar de voortgang van ‘t Valkentij aan de Katwijkerweg, fase 2 van het Zeehos, Parc Catwijck en de laatste fase van De Horn.

Tweede Kamerverkiezingen
Het landelijke CDA wil in tien jaar tijd een miljoen nieuwe betaalbare woningen bouwen, waarbij een kwart wordt gereserveerd voor jongeren en starters. Om woningbouwcorporaties weer in hun kracht te zetten wordt de verhuurdersheffing afgeschaft. Het CDA wil huisjesmelkers strenger aanpakken en ruimte maken voor alternatieve woonvormen, zoals hofjes voor ouderen en tiny houses voor starters. Dat laatste is ook al lange tijd een speerpunt van het CDA in Katwijk. Nu doorpakken!

Meer weten over de plannen van het CDA over wonen? Check het hier!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.