27 juni 2018

Samen voor het Katwijk van morgen

'Samen voor het Katwijk van morgen' staat er boven het coalitieakkoord voor de jaren 2018-2022. Het is getekend door de vier collegepartijen: CDA, ChristenUnie, GemeenteBelangen en SGP. Het doel van de coalitie is om te verbinden, te leren, te vernieuwen en gewoon te doen. Dat wil ze samen doen met inwoners, verenigingen, maatschappelijke partners en andere betrokkenen; in vertrouwen over en weer. En met een bijpassende bestuursstijl.

Open houding
Na een lange en ingewikkelde formatieperiode beloven deze partijen de komende vier jaar de handen ineen te slaan om samen met de inwoners Katwijk verder te brengen. Er ligt geen dichtgetimmerd akkoord op tafel: er is gekozen voor een aantal hoofdlijnen. Juist omdat samenwerking met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers als een basis wordt gezien.

Het CDA heeft zich ingezet voor een open houding zowel in de gemeenteraad als in de samenleving. Deze open bestuursstijl betekent onder meer verbindingen zoeken met andere fracties om zo tot nog betere besluitvorming te komen. Maar ook dat gemeentebestuur en organisatie steeds meer leren te luisteren en open te staan voor signalen uit de samenleving.

Uitdagingen
Het zorg dragen voor een gezonde financiële positie van de gemeente wordt met name de eerste jaren van deze periode een uitdaging. Het te beperkte budget van het Rijk voor zorg levert overschrijdingen op. Dat vraagt om het maken van keuzes. Voor het CDA is uitgangspunt dat de begroting in evenwicht is en dat we tegelijkertijd blijven zorgen voor elkaar en hulp bieden aan hen die dat nodig hebben. Om dit voor elkaar te krijgen zal er bezuinigd worden op uitgaven en wordt de OZB eenmalig met 10% verhoogd. De woonlasten in Katwijk blijven bij de laagste in de regio horen.

Aandachtspunten
Er is een aantal aandachtspunten op verschillende beleidsterreinen centraal gesteld die het college in samenwerking met alle betrokkenen zal uitwerken:
· Veiligheid is een basisvoorwaarde
· Samenleving en zorg: naar elkaar omkijken
· Wonen: in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg kan iedereen blijven wonen
· Verkeer een mobiliteit: beter bereikbaar en duurzamer
· Groen en duurzaam: inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente zetten hun schouders eronder
· Ontwikkeling voormalig marine vliegkamp Valkenburg: een wijk van de toekomst en Unmanned Valley
· Zorg voor onze lerende kinderen: eigentijds onderwijs van hoog niveau
· Kennis- en cultuurcentrum: opening binnen vier jaar in het centrum van Katwijk

De gemeente Katwijk kent grote opgaven, zoals de invulling van de projectlocatie Valkenburg, voldoende betaalbare huisvesting voor de inwoners, participatie van de inwoners op alle gebieden, het tegengaan van tegenstellingen in de maatschappij, goede en betaalbare zorg voor iedereen en vergroening van de omgeving en verduurzaming. Deze uitdagingen vragen om een sterk college, dat ook krachtig kan opereren in (boven) regionaal verband.

Lees hier het coalitieakkoord. 

#teamCDA
De CDA-fractie is tevreden met het resultaat van de onderhandelingen en wenst het nieuwe college wijsheid en succes toe. De twee CDA-wethouders Adger van Helden en Corien van Starkenburg geven wij mee om met een combinatie van ziel en zakelijkheid onze mooie gemeente te besturen. Als fractie zullen wij als spiegel onze eigen CDA-visie en doelstellingen hanteren. Vanuit geloof in de kracht van de samenleving en vanuit de overtuiging dat we die met elkaar vormgeven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.