Bas Drinkwaard

Raadslid | Katwijk aan Zee

tel. 06 83 79 84 40
[email protected]

Ik woon al bijna mijn hele leven in Katwijk aan Zee. Hoewel ik van geboorte geen echte Katwijker ben, voel ik mij zeer verbonden met Katwijk en ben ik trots om in deze mooie gemeente te wonen en werken.

Ik zit sinds 1 september 2016 in de gemeenteraad.

Mede door mijn voormalige werk als accountant in de publieke sector ben ik al jaren zeer geboeid in de lokale politiek. Daarbij ligt de nadruk op de gemeentefinanciën en op de gemeentelijke organisatie in het algemeen. Het woordvoerderschap op die onderwerpen was de afgelopen jaren mede als gevolg van het omvangrijke ombuigingsproces intensief, maar ik ben dankbaar dat ik daar echt een stuk toegevoegde waarde kon leveren en ik wil dat de komende jaren met veel inzet en enthousiasme blijven doen. Daarnaast ben ik zeer betrokken bij het lokale evenementen- en parkeerbeleid. Leuke evenementen met beheersbare overlast voor de omwonenden en voldoende betaalbare parkeervoorzieningen zijn daarbij de uitdaging.  

Een punt waar ik mij persoonlijk voor ga inzetten de komende jaren is het aanpakken van de overlast van hangjongeren op straat waarbij ook vandalisme zich steeds vaker voordoet. Dit moet echt stoppen !

Als ondernemer zal ik mij ook sterk blijven maken voor de belangen van de Katwijkse ondernemers, in het bijzonder voor die van de winkeliers. De afgelopen 2 jaar heeft tijdens de lockdowns laten zien dat goed functionerende, aantrekkelijke winkelcentra zeer belangrijk zijn voor de leefbaarheid en kwaliteit van de hele woonomgeving. In het bijzonder zal ik mij sterk maken voor een snelle uitvoering van het onlangs gereed gekomen 5 jaren beleidsplan van winkelgebied Zeezijde, waaronder het terugdringen van de leegstand en het aanpakken van het fietsparkeerprobleem op het Hemaplein.

Verder zal ik mijn best doen dat het CDA zich blijft inzetten voor te hard rijden op de hoofdverkeersaders in Katwijk aan Zee, zoals de Boulevard, de Rijnmond, de Meeuwenlaan e.d

Samengevat: Katwijk moet schoon, heel en veilig blijven !

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.