Jonathan de Mooij

raadslid | Rijnsburg

Ik ben Jonathan de Mooij, geboren in 1986, woonachtig in Rijnsburg en hoop deze periode raadslid te worden voor het CDA.

Opleiding:
In Rijnsburg heb ik op de Emmaschool gezeten en ben daarna naar het Andreas College locatie Pieter Groen gegaan. Na mijn voorgezet onderwijs ben ik in Leiden en Delft gaan studeren. Na mijn bachelor MST, dit is combinatie van Scheikunde (Universiteit Leiden) en Chemische Technologie (TU Delft), heb ik 2 masters aan de TU Delft afgerond: duurzame energie (Sustainable Energy Technology) en bestuurskunde (Management of Technology).

Beroep:
Ik werk nu bijna 1 jaar voor Tata Steel in IJmuiden als programmamanager duurzame winst. Hiervoor heb ik bij een offshore olie- en gasbedrijf gewerkt als veiligheidsadviseur.

Persoonlijk:
Bijna mijn hele leven heb ik in Rijnsburg gewoond. Ik heb ruim 5 jaar in de Rabobank Jongerenraad gezeten (tot 2013) en zit sinds februari 2017 in de ledenraad van de Rabobank. Ik zit onder andere in het wensenfonds van de Rabobank. In mijn vrije tijd ga ik regelmatig sporten, ik ga 2 a 3 keer per week zwemmen in het Aquamar. Vorig jaar ben ik begonnen met tennisles want buitensporten is voor mij extra genieten.

Politieke drijfveer:
Ik ben al ruim 15 jaar geïnteresseerd in zowel de landelijke als lokale politiek; deze interesse is gekomen in de tijd dat mijn vader raadslid en wethouder was. De afgelopen 4 jaar ben ik zeer actief geweest voor het CDA als steunfractielid en hoop de komende periode raadslid te worden.

Tijdens mijn studietijd heb ik een aantal bestuurlijke activiteiten verricht en wil mij nu gaan inzetten voor het CDA in de lokale politiek. Het CDA is een brede partij die bij Katwijk hoort. Het CDA is al jaren een stabiele factor in de lokale politiek en heeft daardoor de kennis en ervaring in huis om Katwijk de komende raadsperiode weer goed te besturen. Ik wil mij inzetten voor de jongeren en het duurzaamheidvraagstuk in de 3 dorpen die Katwijk rijk is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.