Kees Hoogendijk

Katwijk aan Zee

Ik ben Kees Hoogendijk, 52 jaar, getrouwd met Thelinde en vader van Jochem, Leonard en Quintijn. Door mijn werk in het Primair Onderwijs ben ik 25 jaar geleden in Katwijk gaan wonen. Met veel plezier wonen we, alweer 16 jaar 'onder de groene pannen' in de dorpskern Katwijk aan Zee.

Mijn drijfveer om te kiezen voor het CDA ligt vooral in het feit dathet christendemocratisch gedachtegoed is geïnspireerd door de Bijbel en de christelijke traditie. Dat is ook het uitgangspunt waarop ik mijn politiek handelen wil baseren. Van daaruit kunnen gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap pas echte vorm en inhoud krijgen. Van daaruit wil ik mij de komende jaren vooral inzetten voor een betrokken en krachtige samenleving. Met name als het gaat om het werk van de Stichting IWAK, wil ik mij er graag voor inzetten dat de gemeente Katwijk zich wil inspannen dat het IWAK ook in de toekomst nabij het AZC onderdak heeft. Ik wil mij ervoor inzetten dat de onderwijsvoorzieningen op het AZC, die door het COA verzorgd worden, ook voor de toekomst geborgd blijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.