31 januari 2014

Verkiezingsprogramma

Download hier het verkiezingsprogramma

Meer dan voorheen vraagt de toekomst van iedereen een bewuste en betrokken bijdrage. Dat nieuwe bewustzijn is gericht op een duurzame toekomst, in de meest brede zin van het woord, voor alles wat waardevol is. Het gaat over een veilige en leefbare omgeving, over schone energie en een eerlijke economie. Het nieuwe bewustzijn gaat ook over respect en moraliteit, van burgers en bestuurders. De nieuwe betrokkenheid gaat over solidariteit met anderen, over saamhorigheid met elkaar. Mensen nemen met elkaar initiatieven om problemen op te pakken. De overheid is dienstbaar en betrouwbaar en biedt ruimte aan de samenleving. In een betrokken samenleving vinden nieuwkomers en achterblijvers hun plek en weet iedereen – jong en oud – zich gekend en geborgen. De bijdrage betreft de vraag aan iedereen om naar vermogen mee te doen in de samenleving. Niemand staat aan de kant. Bepalend is niet waar je vandaan komt, maar wie je bent en wat je doet. Een sterke samenleving maken we samen, in verantwoordelijkheid voor onszelf en naar elkaar.

Het CDA heeft de sterke overtuiging dat de vaste christendemocratische waarden hieraan richting geven. Voor christendemocraten is de Bijbel een voortdurende bron voor zingeving, inspiratie en spiritualiteit. Het CDA is niet van de polarisatie en het uitvergroten van verschillen. Juist gematigde opvattingen geven ruimte voor verschil. Het CDA wil een partij zijn voor alle mensen die zich hierin herkennen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.