Zoeken

Lisse

Naar CDA.nl

Lisse

Standpunten

Onderwijs & Cultuur

Goed onderwijs is in het belang van leerlingen en de samenleving. Onderwijs vergroot de kansen op een inkomen, op bestaanszekerheid. Het stelt mensen in staat om hun talenten te ontwikkelen en om een positieve bijdrage aan de gemeenschap te leveren. Daarom vindt het CDA het heel belangrijk dat we investeren in goed onderwijs.

Het CDA wil met haar cultuurbeleid bijdragen aan een bloeiend cultureel. . .

Bekijk overzicht

Lees meer

Blijf op de hoogte

Eén van de activiteiten van het CDA regio-overleg Duin- en Bollenstreek is het opstellen van een gezamenlijke regioparagraaf voor de programma’s ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen 2014.

Het is een goede zaak dat in het kader van de versterking van de samenwerking tussen de zes gemeenten van de Duin- en Bollenstreek en in het bijzonder tussen de CDA-afdelingen van deze gemeenten, wij vooraf voor bovenlokale zaken onze verkiezingsprogramma’s met elkaar bespreken en waar mogelijk afstemmen.

Zoek CDA in de buurt

Terug naar boven

Copyright © 2016 CDA