Wonen

Woningbouw is geen doel, maar een middel. Het is nodig om de leefbaarheid in onze dorpen op peil te houden. Als jongeren, maar zeker ook senioren in hun eigen dorp willen blijven wonen, moet de gemeente zich daarvoor sterk maken. Dat geldt voor alle dorpen in Molenwaard! Niet door zomaar iets te bouwen. Voor het CDA staat de behoefte centraal. Dat betekent maatwerk en aansluiten bij de vraag van inwoners en voormalige inwoners die graag weer willen terugkeren.

De uitdaging is om de woningen ook voor starters betaalbaar te houden. Het CDA gaat niet alleen voor goedkoop, maar kiest ook voor kwaliteit en nieuwe manieren om woningen betaalbaar te houden zoals afbouwvarianten of erfpachtconstructies. Op initiatief van het CDA is in Wijngaarden een project met collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo) gestart. Starters ontwerpen en bouwen met elkaar kwalitatief goede woningen tegen een betaalbare prijs. Wij willen meer cpo-projecten in Molenwaard. Daarnaast kiezen wij voor het voortzetten van de starterslening zodat starters het laatste stukje tussen de maximale hypotheek en de koopsom van de woning kunnen overbruggen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.