20 november 2021

Algemene Beschouwingen 2021

Begroting

We mogen trots zijn dat we een sluitende begroting hebben. Geen makkelijk opgave, maar belangrijk om financieel gezond te blijven. Een groot compliment voor onze wethouder.

Verkeersveiligheid en Openbaar Vervoer

Veilig op de weg is een topprioriteit. Zowel binnen als buiten onze dorpen. Vorig jaar hebben wij een motie ingediend om de zebrapaden in de gemeente te verbeteren. Hierdoor worden er nieuwe maatregelen genomen om de oversteekplaatsen te verbeteren. Bijvoorbeeld door het plaatsen van verlichting in de weg. In Ter Aar zijn er maatregelen genomen om veiligheid op de Westkanaalweg te verbeteren. Vrachtverkeer wordt omgeleid en de maximumsnelheid is verlaagd. Wij hopen dat de situatie bij de Papenveerse brug is verbeterd kan worden. Graag horen wij een reactie van de wethouder.

Naast verkeersveiligheid is goede bereikbaarheid belangrijk. Er is hard gewerkt om Nieuwkoop op de kaart te zetten bij de OV aanbesteding, met resultaat. Met de 247 is een snelle verbinding toegevoegd tussen Nieuwveen en Alphen. Wij zijn blij met de snelle verbinding naar het OV knooppunt in Uithoorn.

Duurzaamheid & Energie

Het CDA staat voor een eigentijds energiebeleid. Dat betekent minder energie gebruiken en meer duurzame energie opwekken. De eerste stap hierin is de vastgestelde Regionale Energietransitie. Ook de boeren spelen hier een belangrijke rol met ecologische boeren bedrijven. Binnen de gemeente zetten wij vooral in op het plaatsen van zonnepanelen op daken. Initiatieven zoals de Postcode Roos dragen hieraan bij en blijven wij ondersteunen.

Helaas zien wij nog te weinig voortgang in het toestaan van kleine windmolens. Wanneer kunnen wij de uitkomsten van het onderzoek in de raad verwachten? Met de oplevering van Schoterhoek 2 en het warmtenet combineren wij ondernemerschap en duurzaamheid. Graag horen wij van het College wat de voortgang is van de warmtevisie.

Sterke en vitale dorpen

Vitale dorpskernen zijn belangrijk voor levendige gemeenschap. Winkels, horeca en buurtfaciliteiten horen daarbij. Om vitale dorpskernen te behouden, hebben wij hard ingezet op het opstellen van centrumplannen. Met goed resultaat. In de afgelopen periode is het centrumplan Nieuwkoop vastgesteld, en in Ter Aar worden constructieve gesprekken gevoerd. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de ondernemers en omwonenden.

We vinden het belangrijk dat we hierover goed op de hoogte worden gehouden door het College. Deze centrumplannen dagen bij aan de toekomst van onze gemeente. Graag zien wij daarom spoedig een centrumplan voor Langeraar om ook daar te bouwen aan een vitaal dorpscentrum. Graag een reactie van het college hierop.

Bij vitale dorpen, hoort een goed woonklimaat. We horen dat vaak jongeren, gezinnen en ouderen geen woning in de gemeente kunnen vinden. Woningen moeten betaalbaar en bereikbaar zijn voor onze inwoners. Gelukkig is er al voortgang op aantal projecten. Denk aan Teylerspark 2, Buytenwech en het Drie-koppenland Het proces om nieuwe woningen te kunnen bouwen kost tijd en moet zorgvuldig. Wij willen 1900 woningen bouwen.

Hiervoor zijn de plannen door het college geschreven. De volgende stap moet een snelle en efficiënte uitvoering zijn van de bouwwerkzaamheden. Wij verzoeken daarom het College om te blijven zoeken naar manieren om de bouw verder te versnellen. Graag een reactie hierop. Daarnaast horen wij graag welke instrumenten worden ingezet om de woningen betaalbaar en bereikbaar te houden voor onze inwoners?

Verenigingen

Onze verenigingen hebben het tijdens corona niet makkelijk gehad, Veel bijeenkomsten en evenementen konden niet doorgaan en veel sportclub moesten hun deuren voor lange tijd sluiten. Met alle partijen hebben we de handen ineengeslagen om onze verenigingen te ondersteunen. Wij maken ons zorgen over de enorme regeldruk en verwachtingen voor verenigingen. Verenigingsbesturen hebben het moeilijk om mensen te vinden en de administratieve last is enorm. We verzoeken het College daarom onderzoek te doen hoe de lokale regeldruk voor maatschappelijke organisaties kan worden verkleind. Graag een reactie hierop.

Waardering voor de zorg

Zorgen voor elkaar staat bij ons hoog in het vaandel. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. Daarom moet iedereen kunnen rekenen op goede zorg. Dat is niet altijd van zelfsprekend. We moeten keuzes maken om de zorg beheersbaar te houden. Daarom moeten we meer inzetten op preventie en gezond en vitaal burgerschap Hier zal al geweldige initiatieven. Bijvoorbeeld de vrijwilligers die op welzijnsbezoek gaan tegen eenzaamheid. Of de buitensport faciliteiten in de openbare ruimte. Kleine maar belangrijke stappen naar een vitale en gezonde gemeente Welke mogelijkheden ziet het College om deze initiatieven verder te ondersteunen en verder uit te breiden?

Hoewel we een sluitende begroting kunnen presenteren, Blijven de kosten op de jeugdzorg stijgen. De COVID pandemie de mentale gezondheid van jongeren op de proef heeft gesteld. Eenzaamheid loert en de mogelijkheid om te ontmoeten en te ontdekken worden steeds moeilijker. Deze situatie blijft voortbestaan en vraagt om aandacht vanuit de politiek. We maken ons zorgen over de lange termijn effecten hiervan op deze toekomstige generatie. Graag horen wij hier een reactie op van het College en hoe zij deze maatschappelijke en gezondheidsrisico’s voor onze jongeren inschatten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.