21 december 2021

Antoinette Ingwersen lijsttrekker voor het CDA Nieuwkoop

CDA wethouder Antoinette Ingwersen is benoemd tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. In de algemene ledenvergadering van de lokale CDA afdeling is zij unaniem verkozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen in 2022. Vier jaar geleden stond zij nog op plek twee van de kieslijst, met Kees Egberts als lijsttrekker. Nu neemt zij het stokje over en zal zij de CDA lijst aanvoeren.

Op dit moment is Ingwersen wethouder Economische Zaken, Openbare Ruimte, Recreatie & Toerisme, Mobiliteit en Financiën. In de afgelopen 4 jaar heeft Ingwersen zich in het College van B&W ingezet voor de gemeente Nieuwkoop. In haar periode als wethouder heeft zij bijvoorbeeld gewerkt aan het neerzetten van het centrumplan voor Nieuwkoop, het opstellen van een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, een nieuw bedrijventerrein dat innovatief verwarmd wordt vanuit restwarmte, woningbouw in de Verwondering te Nieuwveen en het financieel gezond houden van onze gemeentelijke organisatie.

CDA voorzitter Jamiel Arens is verheugd met de benoeming van Ingwersen: “Met Antoinette hebben we een ervaren, betrouwbare en enthousiaste lijsttrekker. Ze voegt daad bij het woord en is enorm betrokken. Ik kan mij geen betere lijsttrekker wensen”.

In een reactie geeft Ingwersen aan vereerd te zijn met de voordracht en met de benoeming. “Ik ben enorm dankbaar voor het vertrouwen en de mogelijkheid om mij in te mogen zetten als lijsttrekker voor het lokale CDA.”.

Op de vraag hoe zij invulling zal geven aan haar lijsttrekkerschap, geeft Ingwersen aan te willen verbinden en meedenken: “In de afgelopen jaren heb ik als (nieuwe) wethouder ervaren hoe belangrijk het is om vanuit een kritische, oprechte en bovenal verbindende rol resultaten te bereiken. Meedenken, luisteren, duidelijkheid geven en doen wat goed is voor Nieuwkoop.”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.