01 december 2021

Mogelijkheid tot renovatie De Wel blijft op tafel

De toekomst van zwembad De Wel in Nieuwkoop staat ter discussie. Wat is de beste strategie voor het zwembad: nieuwbouw of renovatie? Het College van B&W wil inzetten op nieuwbouw. De lokale CDA fractie denkt hier anders over. De christendemocraten missen essentiële puzzelstukjes om een definitieve keuze te kunnen maken tussen nieuwbouw of toch renovatie.

CDA raadslid Nick Draper maakt zich hard voor een verder onderzoek naar zowel de kosten van een nieuw zwembad als van renovatie. “Er is bijvoorbeeld nog geen keuze gemaakt over de locatie van het zwembad. Dit heeft behoorlijke gevolgen voor het financiële plaatje. Wij kunnen nu nog helemaal geen keuze maken voor nieuwbouw óf renovatie” aldus Draper.

Naast het ontbreken van de locatiekeuze, worden -volgens Draper- een aantal risico’s niet voldoende meegewogen in het besluit. “Zo wordt aangenomen dat er 80.000 bezoekers meer zullen komen naar een nieuwbouwlocatie. Hierdoor komen er meer inkomsten.” Ook gaat men uit van de huidige lage rentestand. Maar volgens het CDA raadslid is dat alles behalve zeker: “Om een goed besluit te kunnen nemen, moeten we ook naar een minder gunstig scenario kijken. Niet alleen naar de berekeningen die van het positieve uitgaan. Dit wordt nu eigenlijk niet voldoende gedaan”.

De CDA fractie pleit daarom voor een extra onderzoek, waar ook de financiële voor- en nadelen worden meegenomen. Dit onderzoek zou dan samen moeten vallen met het onderzoek naar de uiteindelijke locatiekeuze voor het nieuwe zwembad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.