15 maart 2018

Snel duidelijkheid over de A.H. Kooistrastraat

Al meer dan 10 jaar ligt het gebied rond de A.H. Kooistrastraat braak, zonder dat er een besluit over wordt genomen. Er zijn al veel verschillende mogelijkheden besproken, maar het gebied ligt er nog steeds verlaten bij. Uit gesprekken met de Woningstichting blijkt dat er wel interesse is, maar concrete plannen ontbreken. Tijd voor duidelijkheid hierover vindt CDA kandidaat raadslid/wethouder Antoinette Ingwersen.

Nieuwvener Ingwersen geeft aan dat er juist een taak voor de gemeente ligt: “We moeten nu echt prioriteit leggen bij de ontwikkeling van de A.H. Kooistrastraat. Al jaren wordt er gesproken over de ontwikkeling, maar nu is het tijd voor actie. Samen met de bewoners moet gekeken worden wat nodig is, waar behoefte aan is en wat passend is in de omgeving. Wat ons betreft kan dit zeker een mix zijn van senioren- en starterswoningen. En het moet er gewoon mooi uit zien. Verder zouden we willen onderzoeken of daarbij ook een open ruimte gecreëerd kan worden waar mensen uit het dorp elkaar kunnen ontmoeten”.

Al sinds jaren ligt een plan voor seniorenwoningen in Nieuwveen op de plank. Toch is er nog niets uit voortgekomen. “Hoe mooi zou het zijn als het centrum van Nieuwveen samen met en de AH Kooistrastraat een ontmoetingsplek kan worden voor jonge en oudere bewoners, ondernemers en verenigingen. Dit draagt echt bij aan de leefbaarheid in Nieuwveen” aldus Ingwersen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.