20 april 2021

Start actieplan geletterdheid

In Nieuwkoop hebben naar schatting 2600 mensen moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Hierdoor kunnen zij minder zelfredzaam zijn en grotere risico’s lopen op onder andere problematische schulden en werkloosheid. Daarom is in de afgelopen gemeenteraadsvergadering het nieuwe actieplan Geletterdheid Nieuwkoop 2021-2024 aangenomen. Een goede stap om dit maatschappelijke probleem verder aan te pakken, vindt CDA raadslid Arie van Wijk.

Een groeiend probleem. Het laatste rapport van de Onderwijsinspectie toont bijvoorbeeld aan dat een kwart van de leerlingen in het primair onderwijs niet goed kunnen lezen en schrijven. Daar komt de instroom van bijvoorbeeld vluchtelingen nog bij, waardoor ook veel meer doelgroepen geraakt worden door dit probleem.

In 2018 is daarom binnen de gemeente Nieuwkoop gestart met het versterken van de taalvaardigheid. Hierbij is er vooral een focus geweest op het verbeteren van de taal- en leesvaardigheid. In het nieuwe actieplan is er ook meer aandacht voor digitale geletterdheid en voor rekenvaardigheid. Volgens van Wijk een belangrijke stap: “Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan online bankieren, maar ook in contact komen met maatschappelijke organisaties en de gemeente”.

Volgens van Wijk zijn er nu al veel goede initiatieven. “Veel maatschappelijke organisaties hebben de handschoen opgepakt en zijn hiermee aan de slag gegaan” aldus van Wijk. Toch kan de samenwerking volgens het CDA raadslid nog beter “Dit heeft twee voordelen. Ten eerste kunnen we een breed palet aanbieden voor iedere doelgroep. Daarnaast kunnen de initiatiefnemers ook veel van elkaar leren”. Speciale aandacht vraagt het CDA ook een groter bereik onder bedrijven en werkenden en dus voor samen met het bedrijfsleven de schouders onder het vraagstuk zetten.

Meer informatie over het actieplan is te vinden op de website van de Gemeente Nieuwkoop. Hierin zijn ook de vijf actielijnen terug te vinden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.