04 maart 2018

Twee extra wijkagenten voor onze dorpen!

Het huidige politieteam van de gemeenten Nieuwkoop, Kaag & Braassem telt ongeveer 65 politiemensen. Zij zijn met z’n allen verantwoordelijk voor 24 dorpen. Tijd voor een bezoekje, vond CDA-wethouderskandidaat en oud-politiecommissaris Antoinette Ingwersen. Volgens Ingwersen mag iedereen best tevreden zijn over de veiligheid in onze gemeente. Het aantal noodhulp meldingen is relatief laag. Het politieteam zet extra in op een aantal aandachtspunten als overlast van jeugd, drugs en verkeer.

Toch is er nog ruimte voor verbetering. “Er is een tekort aan wijkagenten en dus aan zichtbare en aanspreekbare politie dichtbij. Voor de 13 dorpen van de gemeente Nieuwkoop zijn 3 wijkagenten beschikbaar, waarvan er slechts 1 fulltime inzetbaar is. Dat moet meer worden.” De wijkagenten doen hier hartstikke goed werk maar hebben naast hun taken ‘buiten’ ook nog heel veel administratieve en andere verplichte taken. “Hierdoor missen ze gewoon cruciale uren op straat als wijkagent!” aldus Ingwersen.

De gemiddelde richtlijn voor het aantal wijkagenten is één wijkagent per 5000 inwoners. Ingwersen: “Ik begrijp heel goed dat dit een landelijk gemiddelde is en dat in steden relatief meer wijkagenten nodig zijn dan in de dorpen. Maar ik kan niet begrijpen dat in Nieuwkoop op een kleine 30.000 inwoners nog geen 3 wijkagenten actief zijn. De wijkagent moet zichtbaar zijn in de dorpen en actief in de omgeving om goed te weten wat er speelt. De gemeente Nieuwkoop is nu een veilige leefomgeving en dat willen we ook zo houden. Hoe minder de politie zicht heeft op wat er speelt hoe meer ruimte er ontstaat voor ongewenste activiteiten.”

Het CDA wil meer zichtbare en aanspreekbare politie in de dorpen en pleit voor in ieder geval 2 extra wijkagenten. Een nauwe verbinding tussen de politie en de samenleving is heel belangrijk om de veiligheid te versterken. Daar hebben we elkaar hard in nodig maar wel met meer zichtbare politie op straat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.