01 februari 2018

Zorg voor inspraak: maak van nieuwe sporthal Ter Aar geen blokkendoos

Op 6 juli 2017 besloot de gemeenteraad dat er een sporthal moet komen bij de nieuwe schoollocatie (IKC) in Ter Aar. In de afgelopen periode hebben steeds meer omwonenden hun zorgen geuit over het uiterlijk van het gebouw. Volgens CDA-kandidaat Brent Wijshijer moet voorop staan dat het uiterlijk van de nieuwe sporthal en het IKC recht doet aan het dorpse karakter van Ter Aar.

De Ter Aarder Wijshijer is helder: ‘Als een van de omwonenden weet ik hoe zwaar het uiterlijk van de nieuwe sporthal weegt in dit dorp. Ter Aar is niet de plek voor grote en hoekige gebouwen. Zorg er juist daarom voor dat de nieuwe sporthal geen veredelde blokkendoos wordt’.

Een andere zorg is de inspraak van de bewoners over het uiterlijk en de omgeving. Wijshijer geeft verder nog aan: “We horen van veel mensen dat zij het gevoel hebben dat ze onvoldoende invloed hebben op de bouw en het uiterlijk. Dat mag nooit gebeuren. De school moet een onderdeel worden van de buurt en dat kan alleen als de bewoners actief mogen meedenken.”

Donderdagavond wordt er in de gemeenteraad gestemd over de vervolgstappen voor het nieuwe schoolgebouw in Ter Aar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.