Krachten bundelen en versnippering tegengaan

Kandidaat raadslid en kandidaat wethouder zijn heeft zo zijn voor- en nadelen. Als nieuweling in de gemeentelijke politiek neem ik de ruimte om alles wat op mijn pad komt op te snuiven, gesprekken aan te gaan en mij in heel veel te verdiepen. Nadeel is dat ik op een aantal thema’s onbekend ben, met name op details en de historie, maar eigenlijk is die onbevangenheid juist heel fijn. Dan kan ik echt luisteren! Een onbevangenheid die ik zo treffend vond bij Esmee Visser die op de 5 kilometer goud won! Wat was dat mooi om te zien he? Jammer dat onze Nieuwveense Anouk net 4e werd maar wat had ze goed gereden! Respect hoor! Ik eet al 2 zaterdagen tompoucen met een schaatsende Anouk erop!

Ik ga naar veel bijeenkomsten over o.a. duurzaamheid in de glastuinbouw, leerplicht, regionale jeugdhulpverlening, minima, woningbehoefte en naar allerlei bewonersbijeenkomsten. Ook ben ik in gesprek met woningcorporaties, verenigingen, winkeliers, bewoners, ondernemers, restauranteigenaren en de politie. Super interessant en elk onderwerp is wel een apart blog waard. Wat geniet ik van ieders betrokkenheid bij onze gemeente en gemeenschap. Ik voel zoveel passie bij die mensen voor hun bedrijf, hun school, hun gemeente, hun huisvesting.

Ik wil mij politiek actief maken om die aantrekkelijke en veilige omgeving in elk dorp te behouden. Wat mij tot nu toe opvalt is dat er heel veel goede initiatieven zijn maar het valt ook op dat ze vaak los van elkaar staan. Ik zie dat veel mensen tegen dezelfde problemen aanlopen maar dat niet van elkaar weten. Mijn grote vraag is hoe we elkaar, de dorpen en de gemeente sterker maken door slim samen te werken. Dat betekent dat we weten van elkaar waar en waarom iets wordt ondernomen, waar de knelpunten zitten en hoe we leren van elkaars oplossingen.

De voetbalverenigingen zijn al verenigd in Stibuni en dat werkt. Maar die samenwerking zou nog veel breder kunnen op gebied van bijvoorbeeld het delen van kennis, ervaring, materiaal, van activiteiten etc. En dat kan misschien ook wel tussen verenigingen binnen één dorp. Elke vereniging in een dorp is gericht op dezelfde groep inwoners. Daar zit veel samenhang in. Bespreek eens als verenigingen in een dorp wat elkaar bindt, waar je elkaar kan helpen en vooral hoe je elkaar kan versterken.

Ik zie dit niet alleen bij sportverenigingen maar ook in het onderwijs. De ontwikkeling van brede, gecombineerde scholen in de dorpen is heel goed en ook daarin kan onderling veel van elkaar geleerd worden om passend en zeer goed onderwijs te realiseren voor alle kinderen.

Ik verwonder mij vooral over de vele initiatieven, instellingen en verenigingen die Nieuwkoop recreatief aantrekkelijk willen maken. Hoe werkt dat nu echt samen? De recreatieve folders en websites zijn mooi en vooral talrijk. Heeft dat op die manier optimaal effect? Er is veel te winnen om Nieuwkoop extern op de kaart te zetten. Ik vind dat de gemeente daarin een cruciale coördinerende rol kan nemen om met al die betrokkenen een goede strategie naar de toekomst neer te zetten. De huidige versnippering houdt deze ontwikkeling -vrees ik- klein en daarmee bereik je niet dat Nieuwkoop echt aantrekkelijk wordt voor recreanten van buiten onze dorpen.

Ik kom pas net kijken dus ik blijf in gesprek om te horen of dit thema -krachten bundelen en versnippering tegengaan- de betrokkenen en hun dorpen kan helpen naar een sterke en kansrijke toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.