Gezonde leefomgeving en gezond gedrag

De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren heeft invloed op de algemene gezondheid. Een gezonde leefomgeving wordt als prettig ervaren en nodigt uit tot gezond gedrag. Dit heeft niet alleen een positief effect op onze inwoners, maar ook op onze zorg. Het CDA vindt het enorm van belang dat inwoners een gezond leven kunnen leiden. In eerste instantie is dat ieders eigen verantwoordelijkheid, maar een gemeente kan wel voorzieningen en faciliteiten hebben om dat gezonde leven te stimuleren.

Onze speerpunten:

  • Meer beweegplekken en beweegroutes in de openbare ruimte realiseren voor jong en oud.
  • Speelplekken voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen uitbreiden, toevoegen en goed onderhouden.
  • Verder vergroenen van speeltuinen. Hierdoor leren kinderen al op vroege leeftijd te spelen in de natuur en het groen.
  • Voldoende rustbankjes op looproutes naar winkelcentra en gemeentelijke voorzieningen, zoals het gemeentehuis, buurthuizen, sportvelden. Zodat ouderen en mindervaliden op deze wijze zo lang mogelijk op eigen kracht hun dagelijkse dingen blijven doen en in beweging blijven.
  • Meer watertappunten in de gemeente plaatsen langs wandelpaden, in dorpskernen, bij knooppunten en bij scholen.
  • Een binnen- en buitenzwembad in de gemeente behouden om te kunnen recreëren.
  • Buurtsportcoaches inzetten om samen met verenigingen sportactiviteiten voor jongeren te organiseren.
  • Zorgen voor voldoende schone openbare toiletten, met name bij recreatieve locaties en in de dorpscentra.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.