Lokale Kracht

Onze gemeente wordt gevormd door geweldige initiatieven van zowel individuele mensen als verenigingen. Het is deze onuitputtelijke lokale kracht die onze gemeente zo enorm bijzonder maakt. Ook in de afgelopen jaren hebben al deze mensen onze gemeente weer een stukje mooier gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van het Papeneiland in Langeraar, de welzijnsbezoeken door de hele gemeente heen, het werk van alle vrijwilligers in de verenigingen en de ontwikkelingen in de verschillende centra. De verbindende factor die mensen bij elkaar brengt en onze gemeente vormt, noemen wij lokale kracht.

Wij zetten ons in om deze lokale kracht te blijven ondersteunen en verder uit te bouwen. Dit willen wij doen door vertrouwen (terug) te geven, regels te verminderen of (waar mogelijk) te vervangen door richting en ondersteuning. Het CDA is de partij van solidariteit en samenwerken om een mooier resultaat te behalen. Dit staat centraal in onze visie en is de belangrijkste leidraad in ons beleid en voorstellen. Als overheid willen we ruimte geven aan de samenleving en niet alles zelf overnemen. Dit levert minder resultaten, die bovendien vaak geen vervolg krijgen. Initiatieven vanuit de inwoners sluiten beter aan op de behoefte en kunnen op een groter draagvlak rekenen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.