Kern Ter Aar

Visie
Ter Aar kenmerkt zich als compact dorp te midden van een agrarisch landschap en bevindt zich in de dynamische zone. In deze omgeving wordt gewerkt, zowel op de bedrijventerreinen als in de agrarische sector. Hier dienen agrarisch gerelateerde bedrijvigheid dan ook volop ruimte te krijgen. Caravanopslag kan ook een plek vinden, mits op een nette wijze ingepast in de omgeving. De bedrijventerreinen Bovenland en Leidse Vaart doen het economisch prima en zouden meer met elkaar verbonden moeten zijn. Op Bovenland kan een aanzet tot revitalisatie om het park fysiek aantrekkelijker te maken en toekomstbestendig te houden geen kwaad.
Het dorp kent veel stedelijke bebouwing met een goed winkelcentrum en veel school en sport-aanbod. Ter Aar Vernieuwd Verbonden kan voorzien in de combinatie van wonen en zorg op een manier die past bij de gedecentraliseerde zorgwetten. De woningbouwprojecten moeten worden uitgevoerd; deze zijn van belang voor een A-kern. Op de lange duur is er nog ruimte voor woningbouw tussen de Kerkweg en het Aarkanaal.

De woningbouwprojecten Ter Aar West en Hollands Hof bieden een goede aanvulling van woningvoorraad in Ter Aar, vooral voor jongeren zijn er kansen. Z.s.m. uitvoeren dus.Gebiedsvisie ontwikkelen op gebied tussen Westkanaalweg en Paradijsweg. Gemengd wonen, werken – agrarisch gerelateerd. Passende opslag. Publiek trekkende voorzieningen.Oplossing landbouwverkeer cq. routing provinciale weg. Bijvoorbeeld Hertog van Beierenstraat provinciale voorkeursroute maken. Het CDA wil hier onderzoek naar doen.Bovenland toekomstbestendig maken in samenspraak met ondernemers.Ter Aar Vernieuwd Verbonden uitvoeren met brede school en woonzorgwoningen.Veilige verkeersontsluiting bij de Nieuwbouw Aardam WestToegankelijkheid Argonne - en Aalscholverpark voor senioren en mensen met een beperking in mobiliteit (rolstoel, rollator)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.