Preventie, vitaliteit en bewegen

We zetten in op een vitale en gezonde gemeente, zowel fysiek als mentaal. Dit zien wij als een brede opgave. Het gaat niet alleen over de fysieke, maar ook over mentale en sociale gezondheid. Wetenschappelijk is aangetoond dat gezond leven en bewegen de kans op onder andere hart- en vaatziekten verkleint. Er zal daarom meer aandacht nodig zijn voor preventie, gedrag en leefstijl.

Sport zorgt ervoor dat mensen bewegen, maar het verbindt mensen ook. Het voldoende kunnen bewegen draagt bij aan de gezondheid en vitaliteit. Mensen voelen zich hierdoor goed en worden weerbaarder. Daarom vindt het CDA het belangrijk dat er voldoende faciliteiten zijn om laagdrempelig te kunnen sporten en bewegen. Denk hierbij aan extra sport- en beweegplekken in de openbare ruimte en goede fiets- en wandelpaden. Al deze elementen dragen bij aan de gezondheid en het welzijn van iedereen in onze gemeente.

Onze speerpunten:

  • We zetten in op preventie en gezond leven, waarbij de gemeente, het zorgkantoor, zorgverleners, zorgverzekeraars en zorgorganisaties samenwerken. We betrekken sportverenigingen en buurtsportcoaches bij het preventiebeleid. 
  • Inzetten van bekende sporters als ambassadeurs voor een gezonde leefstijl.
  • Blijven inzetten van het jongerenwerk en buurtsportcoaches om kinderen en jongeren te motiveren meer te bewegen.
  • Stimuleren van activiteiten, verenigingsdagen en voldoende buiten-sportfaciliteiten.
  • Sport is een essentiële sector. Het is belangrijk dat inwoners kunnen sporten en worden gestimuleerd om te bewegen. Daarom zetten wij ons in om sportfaciliteiten (in de buitenruimte) open te houden, ook tijdens lockdowns.
  • Voldoende speelplekken voor kinderen uit verschillende leeftijdsgroepen om te kunnen spelen en bewegen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van hun creativiteit en motoriek
  • We stimuleren gezond gedrag (gezonde leefstijl) door actieve beweegprogramma’s en we zetten vroegtijdig preventieprogramma’s in tegen roken en drugsgebruik.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.