Woman,Standing,At,Reception,Desk,Giving,Her,Card,To,The

Recht doen

Iedere inwoner van onze gemeente telt en iedereen is gelijkwaardig. De overheid moet in dienst staan van dit mensbeeld en streven naar een eerlijke en gelijke behandeling van alle inwoners. Het beleid van onze gemeente moet deugen, maar moet vooral ook deugd doen. Wij zetten ons in voor een gemeente die in dienst staat van onze samenleving. Een gemeente die vrij durft te laten en vertrouwen durft (terug) te geven. In plaats van ingrijpen op meer plekken willen wij zoeken naar nieuwe mogelijkheden tot samenwerking. Samen met onze verenigingen, buurtorganisaties en andere initiatiefnemers gaan wij op zoek naar meer ruimte en meer vertrouwen.

Op de punten waar de gemeente een rol moet nemen -bijvoorbeeld bij wettelijke taken- moet de waarde (en dus of het deugd doet) voor de inwoners voorop staan. Denk bijvoorbeeld aan de zorg: iedereen heeft een recht op goede zorg met voldoende keuze- en bewegingsruimte. De menselijke maat moet voorop staan en niet de procedures en regels. Deze moeten volgen uit de onderliggende maatschappelijke waarde die een overheid moet brengen. Kortom, een gemeente die waardegedreven werkt en opkomt voor iedereen op een onafhankelijke en eerlijke manier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.