Verkeersveiligheid

Het CDA zet in op verbetering van de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers. Te denken valt aan wandelaars, fietsers en mensen met een rollator. We willen knelpunten en risico’s in kaart brengen en oplossen. Het CDA wil zich krachtig inzetten voor veilige fietsroutes naar scholen. Wij zijn dan ook blij met de uitvoering van de door ons ingediende motie voor veilige en duidelijk herkenbare oversteekplaatsen. Wij willen daarbij een blijvende aandacht voor veilige thuis-school routes, zeker met de nieuwe IKC’s (Integrale Kind Centra) die al zijn en nog worden gerealiseerd.

Daarnaast is structureel overleg met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden noodzakelijk om het verkeersgedrag in de dorpen te verbeteren.

Onze speerpunten:

Aanleggen van zebrapaden op onveilige oversteekplaatsen. Bestaande zebra’s voorzien van goede verlichting om meer aandacht te vestigen op de oversteekplaats. Dit willen wij vooral doen in de buurt van verenigingen, scholen en binnen de dorpscentra.

Onderzoeken of inzet mobiele flitspalen in de gemeente mogelijk is om flexibel in te kunnen spelen op verkeersonveilige locaties en te controleren op snelheidsovertredingen in onze gemeente.

Doorgaand verkeer ontmoedigen. Onze gemeente is geen sluiproute.

Er voor zorgen dat de maximale snelheid past bij de omgeving en bij de inrichting van de weg en andersom. Dat geeft duidelijkheid aan weggebruikers en voorkomt schijnveiligheid.

Strenger handhaven op parkeren op gevaarlijke punten zoals kruispunten en oversteekplaatsen. Parkeren op deze plaatsen zorgt voor onoverzichtelijke verkeerssituaties.

Veiligheid verbeteren voor fietsers en motorvoertuigen op beide kanaalwegen in Ter Aar door doorgaand vrachtverkeer om Ter Aar heen te leiden. Conform het onlangs vastgestelde verkeers- en vervoersplan.

Herinrichten van deel Westkanaalweg in Ter Aar waar geen fietspad is door snelheid te verlagen en het aanleggen van een fietsstrook en duidelijke afbakening om een scheiding tussen het auto en het fietsverkeer te maken.

We investeren in goed onderhouden stoepen, wegen en fietspaden. Knelpunten worden snel opgepakt. We zorgen voor eenduidige, heldere aanduiding van verkeersregels en logische rijrichtingen.

Strenger handhaven op parkeren in de blauwe zone. Zeker in de centra is het belangrijk dat er voor bezoekers genoeg parkeergelegenheid is.

Stimuleren van verkeersexamens op de basisscholen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.